Pazartesi , 4 Aralık 2023

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2020 Yılı “Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı” 18 Ekim 2019 Cuma günü itibarıyla ilan edilmiş olup başvuru rehberinde tanımlı kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurularına açılmıştır.

“TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi” amacıyla gerçekleştirilecek olan program bütçesi 20.000.000.- TL.’dir.

 

2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programının Öncelikleri

Öncelik 1: TR81 Bölgesinde mevcut ve yeni kurulacak OSB, KSS, Endüstri Bölgesi, İŞGEM vb. sanayi alanlarının altyapılarının iyileştirilerek iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi,

Öncelik 2: TR81 Bölgesinde endüstriyel kirliliğin önlenmesi, endüstriyel ve sanayi alanlarında evsel ve endüstriyel atıkların bertarafı ve geri dönüştürülmesi,

Öncelik 3: 2019 Yılı Mesleki Eğitim Temasına uygun olarak sanayide uzmanlaşmış ve yeni teknolojilerle ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılayabilecek iş gücünün temini için mesleki ve teknik eğitim olanaklarının iyileştirilmesi.

 

Destek Tutarları 

  • Destek alt limiti:     500.000.- TL.
  • Destek üst limiti: 2.500.000.- TL.
  • Toplam bütçe:   20.000.000.- TL.

Son Başvuru Tarihleri

  • KAYS girişi için son tarih: 13.01.2020 (saat 23.59)
  • Taahhütnamenin imzalanarak teslim edilmesi için son tarih: 16.01.2020 (saat 18.00)

 

Başvuruların KAYS üzerinden çevrimiçi gönderilmesi için son tarih olan 13 Ocak 2020 saat 23:59’dan sonra KAYS üzerinden çevrimiçi gönderilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Çevrimiçi gönderilen başvurular için KAYS üzerinden otomatik taahhütname üretilmektedir. Üretilen taahhütname elektronik imza ile imzalanmalıdır. Elektronik imza kullanmayan başvuru sahipleri için taahhütnamelerin yetkili kişi(ler) tarafından ıslak imza ve mühür yapılarak başvuru merkezlerine teslimi için son tarih 16 Ocak 2020 saat 18:00 olarak belirlenmiştir. Bu tarih ve saatten sonra Ajansa ulaşan veya elektronik imza ile imzalanmayan taahhütnamelere ilişkin projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

NOT: 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında matbu proje başvuruları alınmamaktadır. Matbu başvurular yalnızca sözleşme imzalamak üzere davet edilecek proje sahiplerinden sözleşme aşamasında talep edilecektir.

 

2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı başvuru rehberini indirmek için tıklayınız.

2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı broşürünü indirmek için tıklayınız.

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları takvimi için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

TÜBİTAK TEYDEB 1501 ve 1507 2023/02 Çağrısı Proje Başvuruları

Arttırılan Bütçesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?