Çarşamba , 17 Ağustos 2022

Avrupa Eş Programı Nadir Hastalıklar 2021 Yılı Çağrısı

European Joint Programme Rare Diseases

AMACI

Sağlık Hizmetleri Uygulamalarının ve Nadir Hastalıkla Yaşayan Bireylerin Günlük Yaşamının İyileştirilmesi İçin Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları (EJP RD 2021) çağrısının amacı, farklı ülkelerdeki bilim insanlarının, tamamlayıcılıklara ve uzmanlık paylaşımına dayalı ortak bir disiplinler arası araştırma projesi üzerinde etkili bir işbirliği kurmasını sağlamak ve hastalar için gelecekte net bir fayda sağlamaktır.

Çağrıya başvuracak proje konsorsiyumlarının araştırma proje önerileri aşağıdaki alt alanlardan en az birini içermelidir:

 • Hasta ve ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmek için sağlık ve sosyal bakım hizmetleri araştırması
 • Nadir hastalıkların ekonomik etkisi
 • Nadir hastalıkların sosyal ve psikolojik etkisi –
 • Nadir hastalıkların tanısındaki gecikmenin ve hastalığa terapötik müdahale eksikliğinin etkisini/yükünü ele alan çalışmalar 2
 • Nadir hastalıklarda e-sağlık: Sağlık ve sosyal hizmetlerde bakım uygulamaları için yenilikçi teknoloji sistemlerinin kullanımı
 • Nadir hastalıklarda sağlık çıktıları araştırma yöntemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Pandemik krizin etkileri ve küresel salgın alarmı ile tepkisinin nadir hastalık alanı üzerindeki etkileri ve bu bağlamda yenilikçi bakım yollarının araştırılması

KİMLER BAŞVURABİLİR? 

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

FİNANSMAN

Projenin maksimum süresi üç yıldır.

Araştırma projelerinin çifte finansmanına izin verilmez. JCS ve ulusal / bölgesel finansman kuruluşları, diğer ortak ulusötesi (örneğin NEURON, JPND, EuroNanoMed, ERA PerMed vb.) Ve ulusal çağrılara karşı başvuruların çapraz kontrollerini gerçekleştirecektir. Ortaklar, farklı çağrılarda aynı araştırma faaliyetleri için finansman başvurusunda bulunamazlar.

EJP RD veya ERANet E-Rare’in önceki Ortak Ulusötesi Çağrılarında finanse edilen proje konsorsiyumları, işbirliğinin uzatılması için finansman başvurusunda bulunabilir. Bu konsorsiyumlar, mevcut projenin başarısını ve gelecekteki işbirlikleri için yenilikçi bilimsel hedefleri açıkça göstermelidir. Başvuruları yeni araştırma projeleri için başvurularla rekabet edecek.

ZAMAN ÇİZELGESİ

AŞAMALAR TARİHLER
a) Ön teklif teslimi için son tarih 16 Şubat 2021
b) Tam teklife davet 2021 Nisan sonu
c) Tam teklif son teslim tarihi 15 Haziran 2021
d) Reddetme için son tarih 30 Temmuz 2021
e) Fonlama kararının bildirilmesi Aralık 2021

 

Daha Fazla Bilgi için lütfen buraya tıklayın.

Teklif Çağrısı. 

Ek dökümanlar için lütfen buraya tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı Hibe Çağrısı Arka Plan Kırsal …