Çarşamba , 17 Ağustos 2022

Avrupa Dayanışma Programı Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Çağrısı

Avrupa Dayanışma Programı

KAPSAM ve AMAÇ

Avrupa Dayanışma Programı Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler çağrısı, dayanışma amacıyla en az iki farklı ülkeden gençlerin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri gönüllü faaliyetleri destekleyen büyük ölçekli, etkisi yüksek projelerdir. Bu projeler, AB düzeyinde karşılaşılan ortak zorlukları ele alan kısa vadeli müdahaleler olarak gerçekleşmektedir.

Bu çağrının amaçları doğrultusunda, başvuru sahipleri aşağıdaki aktiviteleri gerçekleştirebilir:

  • Kronik veya kritik hastalıklardan etkilenen hassas kişileri de içeren sağlık ve sağlıklı yaşam yönelik çalışmalar,
  • Madde bağımlılığı olan kişiler, yaşlılar ve çocuklar, göçmenler, evsizler gibi hassas grupların COVID-19 etkisinden ve diğer hastalıklardan korunması, kapsayıcı toplumlar oluşturmaya katkıda bulunulması.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

  • Gönüllülük Ekiplerinin faaliyetleri: bilgilendirme kampanyaları, hassas gruplara toplumsal hizmetlerin ulaştırılması, (yaşlılar için alışveriş yapılması, kanserli çocuklar için eğlenceli etkinlikler, sosyalleşme ve iletişimi arttırmak için çevrimiçi araçların kullanımını içeren nesiller arası atölye çalışmalarının yapılması, aşı kampanyaların desteklenmesi vb.);
  • Tamamlayıcı faaliyetler: gönüllülüğün önemi konusunda farkındalığın artırılması, beceri ve yeterliliklerin güçlendirilmesi, dayanışma alanında çalışanların kapasitesinin arttırılması, çalıştay, konferans, seminer, kurs vb. içeren kursların organizasyonu, işbaşında eğitim, iyi uygulamaların paylaşılması;
  • Hazırlık Ziyaretleri: Yasal düzenlemelere destek ve kolaylaştırılma faaliyetleri,  organizasyonlar ile faaliyetlere katılan kişiler arasında güvenin ve sağlam işbirliklerinin kurulması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI

  • Geçerli bir gönüllülük Kalite Etiketine veya Erasmus+ gönüllülük akreditasyonuna sahip, bir program ülkesinde veya AB’ye komşu bir ortak ülkede yasal olarak kurulmuş herhangi bir kuruluş olmak. Katılımcı kuruluşlar, proje boyunca geçerli olacak bir gönüllülük Kalite Etiketi veya Erasmus+ gönüllülük akreditasyonuna sahip olmalıdır.
  • Bir program ülkesinde yasal olarak kurulmuş herhangi bir uygun katılımcı kuruluş ve herhangi bir uluslararası kuruluş olmak. Başvuru sahibi kuruluş proje boyunca geçerli olacak bir gönüllülük Kalite Etiketi veya Erasmus+ gönüllülük akreditasyonuna sahip olmalıdır.
  • Bir program ülkesinde veya AB’ye komşu bir ortak ülkede yasal olarak ikamet eden ve Avrupa Dayanışma Programı Portalı’na kayıt yaptıran 18-30 yaş arası gençler.
  • En az iki farklı program ülkesinden en az üç uygun kuruluş.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Proje başına maksimum AB hibesi: 400.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ

Zaman Çizelgesi
Çağrının açılışı 27 Temmuz 2021
Son başvuru tarihi 5 Ekim 2021, 17.00 Brüksel saati

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: Türkiye Ulusal Ajansı’dır

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: bilgi@ua.gov.tr

Ayrıca Kontrol Edin

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) 2022 Yılı Teklif Çağrısı

2022 Yılı Avrupa Dayanışma Programı(ESC) Teklif Çağrısı ve Program Rehberi yayınlanmıştır. Avrupa Dayanışma Programı hakkında …