Pazar , 26 Mayıs 2024

Avrupa Birliği Bakanlığı AB Fonlarının Kullanımına İlişkin Basın Bildirisi

Avrupa Birliği Bakanlığı'ndan AB Fonlarının Kullanımına İlişkin Basın BildirisiAvrupa Birliği Bakanlığı AB Fonlarının Kullanımına İlişkin Basın Bildirisini bu sayfada bulabilirsiniz.

Ülkemiz, Avrupa Birliği fonlarını Birliğe üyelik amacı doğrultusunda, AB müktesebatına uyumun yanı sıra çevreden ulaştırma sektörüne kadar birçok alanda alt yapı proje ve programların finansmanında kullanmaktadır. Bu kaynakların kullanımı AB tarafından akredite edilmiş bir yönetim ve kontrol sistemi aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Mali İşbirliği Uygulama Sistemi adı verilen bu sistem içinde ulusal kurumların yanı sıra Avrupa Komisyonunun ilgili organları ve AB Türkiye Delegasyonu fonların kullanımında, yönetiminde ve kontrolünde birlikte söz sahibidir. Bu projelerin ihaleleri ise PRAG olarak adlandırılan AB kuralları çerçevesinde yine AB’nin ilgili organının da onayını gerekli kılan bir sistem içerisinde yapılmaktadır.

Bu itibarla Avrupa Birliği Bakanlığı AB fonlarının desteklenen tüm program ve projeler, planlama aşamasından uygulamanın bitimine kadar Türk ve AB kurumlarınca gerek proje/program hedeflerine ulaşmaları bağlamında, gerekse mali açıdan izlenmekte, hatta uygulama bittikten sonraki beş yıla kadar da ulaşılan hedeflerin sürdürülebilirliği açısından AB’nin denetimine tabi olmaktadır.

Avrupa Birliği kurumları, proje ve programların her aşamasında sürecin içerisinde yer almakta, bir anlamda proje için aktarılan her kuruş AB fonunun en etkin biçimde harcandığını kontrol etmektedirler. Ayrıca, gerek AB tarafından akredite edilmiş ulusal otoriteler, gerekse başta Avrupa Sayıştayı olmak üzere ilgili AB kurumları program ve projelerin yanı sıra uygulama sistemini izlemekte ve denetlemektedir.

Avrupa Sayıştayını da içerecek şekilde AB’nin her düzeyde kurumsal olarak dahil olduğu böyle bir mekanizma ile yönetilen fonlarla ilgili olarak bazı medya kuruluşlarımızın AB fonlarının amaçlarına ve usullerine uygun kullanılmadığı algısı yaratacak haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Kaynak: AB Bakanlığı

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB Girişimci Destek Programı

Programın Amacı Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024