Pazar , 23 Haziran 2024

Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı 2020 Yılı

Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı 2020 Yılı

Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı 2020 Yılı için açılmıştır.

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme süreci Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programın Amacı

2014-2023 Ankara Bölge Planı vizyonu doğrultusunda ve Planın öncelik ve tedbirleri kapsamında,

 • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
 • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve
 • Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin

kısa/orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek fizibilite çalışmalarını desteklemek programın temel amacı olacaktır. Bununla birlikte, program kapsamında salt akademik rapor ve araştırma, analiz, haritalama, envanter ve stratejik plan çalışmaları gibi doğrudan uygulamaya yönelik olmayan, projelendirilemeyecek çalışmalar destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Ajansımızın 2020 yılı Çalışma Programında yer alan Sonuç Odaklı Programları (SOP) (EK H) kapsamında Fizibilite Desteği Programı için belirlenen öncelikler aşağıda yer almaktadır. Başvuruların önceliklerden birine yönelik olması gerekmektedir.

Ankara Kalkınma Ajansı Program Öncelikleri

Teknoloji Bileşeni (TR51/20/FZD_TEK): Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

Sosyal Bileşeni (TR51/20/FZD_SOS): Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

Kırsal Bileşeni (TR51/20/FZD_KIR): Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

*UYARI: Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite desteği kapsamında sunulacak başvuruların genel itibarıyla bir plan/program kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan fiziki bir yatırımın fizibilitesine yönelik olması beklenmektedir ve başvuruların değerlendirilmesi aşamasında bu özelliğe sahip başvurular öncelikli olarak desteklenebilecektir.

Ankara Kalkınma Ajansı Toplam Bütçe

Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Toplam bütçesi 2 Milyon TL olan program için bütçe dağılımı aşağıdaki gibidir:

 • Teknoloji Bileşeni (TR51/20/FZD_TEK): 1 Milyon TL
 • Sosyal Bileşen (TR51/20/FZD_SOS): 400 Bin TL
 • Kırsal Bileşen (TR51/20/FZD_KIR): 600 Bin TL

Proje Süresi

6- 12 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Yerel Yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Birlikler ve Kooperatifler,
 • Sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar),
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS),
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezleri

**Sivil toplum kuruluşlarının 2020 Fizibilite Desteği Programına başvuru yapabilmeleri için üniversiteler veya faaliyet teklifi konusu ile ilgili kamu kurum/kuruluşları ile ortak başvuru yapmaları gerekmektedir. Üniversite veya kamu kurum/kuruluşu ortağı içermeyen sivil toplum kuruluşları faaliyet teklif başvuruları, ön inceleme aşamasında elenecektir

Destek Tutar ve Oranları

Asgari Destek Tutarı: 25 Bin TL

Azami Destek Tutarı: 150 Bin TL

Proje bütçesinin en az %25’i, en çok %100’ü hibe olarak desteklenebilir.

Son Başvuru Tarihi

Projenin KAYS Giriş ve Onayı Son Tarihi: 11/12/2020 Saat 23.50

Taahhütname E-imza/Teslim Son Tarihi: 18/12/2020 Saat: 17.00

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024