Pazar , 26 Mayıs 2024

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı Açıldı

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı Açıldı

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı Açıldı. Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’daki yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerini artırıcı çalışmalarına destek sağlamak üzere 2019 Yılı Teknik Destek Programı’nı açıklamıştır.

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programın Amacı

2014-2023 Ankara Bölge Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda yerel aktörlerin, “2018-2020 Sonuç Odaklı Program” vizyonu dâhilinde bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine ve artırılmasına yönelik teknik destek sağlamak.

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programın Öncelikleri

Program kapsamında hazırlanacak teknik destek talepleri aşağıda yer alan program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır:

1. İleri Teknoloji, Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Ekseni

 • Öncelik 1: Ankara’nın bilişim ekosistemi, savunma sanayi ve sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projelere/faaliyetlere yönelik eğitim çalışmaları,
 • Öncelik 2: Teknoloji odaklı girişimciliğin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar,
 • Öncelik 3: Ankara sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları,
 • Öncelik 4: Ankara ilinde üretimi yapılan mal ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları,
 • Öncelik 5: Ankara’da rüzgâr, güneş, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik eğitim çalışmaları.
 • Öncelik 6: Ankara ilinde ileri teknoloji alanında mesleki ve teknik eğitimin kapasitesini artırmaya yönelik eğitim çalışmaları

2. Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Ekseni

 • Öncelik 1:Kırsal alanda sulama, tohum ve gübre kullanımı gibi alanlarda iyi tarım uygulamalarını destekleyecek eğitimler,
 • Öncelik 2: Alt bölgelerde sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için tarım dışı kırsal endüstrilerin geliştirilmesine yönelik eğitimler,
 • Öncelik 3: Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik eğitimler,
 • Öncelik 4: Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda turizm markaları oluşturarak ilçeleri uzun süreli kırsal destinasyon alanları haline getirmeye yönelik eğitimler,
 • Öncelik 5: Bölgede potansiyel teşkil eden alan ve sektörlerde ihtisaslaşmaya yönelik eğitimler,
 • Öncelik 6: Ankara’da kentsel tarımın geliştirilmesine yönelik eğitimler,
 • Öncelik 7: Kırsal alanda çevre dostu uygulamaların geliştirilmesine yönelik eğitimler.

3. Sosyal Yenilik, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Kalkınma Ekseni

 • Öncelik 1: Sosyal sorunların çözümüne destek olacak yenilikçi girişimlerin geliştirilmesine yönelik eğitimler,
 • Öncelik 2: Sosyal yenilik ve sosyal kalkınmaya yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi, pazar fırsatlarının belirlenmesine hizmet edecek eğitimler,
 • Öncelik 3: Sosyal inovasyon ve girişimcilik konularında ağ ve ortaklık yapılarının oluşturulmasına yönelik eğitimler,
 • Öncelik 4: Sosyal girişimcilik aktörlerinin ve çatı kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler.

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Hangi Faaliyetler Desteklenebilir?

 • Eğitim verme
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 • Geçici uzman personel görevlendirme
 • Danışmanlık sağlama
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Kamu kurumları,
 • Mahalli idareler,
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Birlikler ve kooperatifler ,
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
 • İş geliştirme merkezleri,
 • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler

Toplam bütçesi 1.000.000,00 TL. olan 2019 Yılı Teknik Destek Programı’nın amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgi Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024