Cumartesi , 13 Ağustos 2022

AhilerKA Akademik Araştırmaları Destekleme Programı

Ahiler Kalkınma Ajansı

Program Hedefi ve Önceliği:

2021 yılı Akademik Araştırmaları Destekleme Programının amacı TR71 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) kamu, üniversite, sanayi işbirliği ve etkileşimini artırarak, Ajansın İmalat Sanayiinde Kurumsallaşmanın ve Verimliliğin Artırılması Sonuç Odaklı Programı kapsamında ortaya koyduğu, bölgede imalat sanayii sektörünün kurumsallaşma ve verimlilik temelli yapısal dönüşümüne katkı sağlama hedefini desteklemektir.

Programın önceliği TR71 Bölgesi’nde bulunan üniversitelerde üretilen bilgiyi imalat sanayii sektörüne aktarmak, üniversiteleri imalat sanayii sektörü alanında bölge düzeyinde daha fazla araştırma yapmaya teşvik etmek ve bu alandaki akademik araştırma (lisansüstü tez) sayısını artırmaktır.

Program Kapsamında Başvuru Yapılabilecek Araştırma Konuları:

TR71 Bölgesi’nde faaliyette bulunan imalat sanayii sektöründeki işletmelere odaklanılacak yalın üretim sistemi/teknikleri, temiz üretim teknolojileri/uygulamaları, endüstriyel simbiyoz yaklaşımı/uygulamaları, aile ve şirket anayasası uygulamaları, kaynak ve süreç verimliliği, kurumsal kaynak planlaması, yenilik yönetimi, pazarlama stratejileri ve yönetimi, markalaşma, e-ticaret, dış ticaret, dijital dönüşüm, lojistik ağları, yapay zekâ ve işletme uygulamaları, müşteri ilişkileri yönetimi, çevre/atık yönetimi alanındaki akademik araştırmalar.

Başvuru ve Değerlendirme Şartları:

 1. Lisansüstü tez konusu program hedefi, önceliği ve başvuru yapılabilecek araştırma konuları ile uyumlu olmalıdır.
 2. Araştırmada TR71 Bölgesi’nde bulunan imalat sanayii sektöründeki işletmelere odaklanılmalı ve çalışma bölgede gerçekleştirilecek saha araştırmaları ile desteklenmelidir.
 3. Sadece TR71 Bölgesi’nde bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde lisansüstü tez çalışmaları yürüten araştırmacıların başvuruları kabul edilecektir.
 4. Araştırmacıların yüksek lisans veya doktora programında (doktora öğrencileri için yeterliliği geçmiş)  tez yazım aşamasına geçmiş ve tez konusunun ilgili üniversitenin enstitüsü tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
 5. Destek miktarı her bir doktora tezi için brüt 15.000,00 TL, her bir yüksek lisans tezi için brüt 7.500,00 TL olarak belirlenmiştir.
 6. Program yıl boyunca açık olup gelen başvurular değerlendirilmeye devam edilecektir. Ajans program için ayrılan bütçe kapsamında değerlendirmelerini yapacak olup, yeterli sayıda lisansüstü tez programa dâhil edildiğinde program başvuruya kapatılacaktır.
 7. Başvuru için gerekli belgelerin kapalı bir zarf içerisinde Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi No:42 Merkez/Nevşehir adresine iadeli taahhütlü posta, kargo ile veya elden ulaştırılması beklenmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikme ve kaybolmalardan Ajans sorumlu değildir.
 8. Başvurular Ajansın belirlediği öncelikli çalışma alanları ve konuları ile uyumu,  araştırmanın kapsamı, araştırma yöntemi ve literatüre katkısı açısından değerlendirilecek olup, Ajans gerekli gördüğü hallerde başvuru sahibinden sözlü sunumda bulunmasını isteyebilir.
 9. Değerlendirme sonucu başvuru sahibine resmi yazı ile bildirilir ve uygun görülen lisansüstü tez sahipleri ile protokol imzalanır.
 10. Programa alınması uygun bulunan lisansüstü tez çalışmaları için başlangıçta herhangi bir ön ödeme yapılmamakta olup, lisansüstü tez çalışmasının başarıyla tamamlanıp Ajansa iletilmesi ve Ajans tarafından gerçekleştirilecek değerlendirmede gerekli kriterleri sağladığının tespit edilmesi durumunda ödeme yapılır.
 11. Aynı akademik araştırma için başka ulusal ve uluslararası programlardan destek alan lisansüstü tez çalışmaları programa alınmayacaktır.
 12. Lisansüstü tez çalışmasının tamamlanma süresi 36 ayı geçemez.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

 1. Lisansüstü Tez Desteği Başvuru Formu,
 2. Tez Konusunun İlgili Üniversitenin Enstitüsü Tarafından Onaylandığını Gösteren Belge,
 3. Özgeçmiş

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

MEVKA 2022 yılı Finansman Desteği Programı

“MEVKA 2022 yılı için “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı” için …