Cuma , 24 Mayıs 2024

Yuva Derneği Üretim Tasarımı Danışmanlığı İhale Duyurusu

Yuva Derneği Üretim Tasarımı Danışmanlığı İhale Duyurusu

Yuva Derneği Üretim Tasarımı Danışmanlığı İhale Duyurusu

YUVA DERNEĞİ ÜRETİM TASARIMI DANIŞMANLIĞI DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

Nizip, GAZİANTEP

Gaziantep ili, Nizip ilçesi Tekstil Atölyesi kapsamında, ulusal ve uluslararası pazarda satışa çıkması planlanan, ana malzemesi geri dönüştürülmüş ve yeni tekstil materyali olan ürünlerin tasarımına destek verilmesi ve yeni tasarımlar geliştirilmesi için kısa süreli danışmanlık hizmeti alımı (Production Design Consultant).

Yuva Derneği Üretim Tasarımı Danışmanlığı Suriyeli Mülteciler Destek Programı

I.HAKKIMIZDA

YUVA Derneği, 2010 yılında resmi olarak çalışmalarını yürütmeye başlayan, tüm canlıların ve nesillerin haklarına saygılı, sürdürülebilir bir yaşam sağlama amacıyla tüm canlıların birbirine bağımlılığının farkında olan, çeşitliliğe değer veren, barışcıl ve içerici, yaşadığı yer ve toplumda aktif olan, adalet ve dayanışmayı savunan bir yaklaşım modeli aracılığı ile çocuklar, gençler ve yetişkinler özelinde katılımcı bireyler yaratmak adına  ulusal ve uluslararası kilit paydaşlarla projeler üretmekte ve yürütmektedir.

2011 yılı Nisan ayında Suriye İç Savaşı’nın başlamasıyla,  yaklaşık 7,65 milyon Suriyeli evini terk etmek zorunda kalmış, 4 milyonu aşkın Suriyeli de kurtuluşu komşu ülkelere sığınmakta bulmuştur. Türkiye, uyguladığı “Açık Kapı Politikası” çerçevesinde giriş yapan hiçbir Suriyeliyi geri göndermemiş, onlara “Geçici Koruma Statüsü” vermiştir. Türkiye’de son verilere göre, 1,7 milyondan fazla Suriyeli bulunmaktadır. Bu kapsamda YUVA Derneği, bu insani çağrıya yanıtsız kalmamış, Suriyeli Mülteciler Programı bünyesinde  Hatay, Gaziantep, İstanbul, Mersin ve Konya’da yerel halk ve Suriyelilere destek olmak için faaliyetlere başlamıştır.

Özellikle Suriyeli ve Türkiyeli insanları kaynaştırma ve sosyal dahiliyeti arttıcı politikalar üzerinden temellendirilen çalışmaları içerisinde çocuk, genç ve yetişkinler için yaş ve gelimşel özellikler dikkate alınarak meslek ve beceri edindirici kurs programları (sadece gençler ve yetişkinler), bilgilendirme ve farkındalığı geliştirici seminerler, atölye çalışmaları, dil kursları, okula destek programları, sosyal aktivite oturumları düzenlenerek dezavantajlı grupların katılımını arttırıcı ortamlara ulaşmasını sağlama amaçlı güçlendirme ve direnç arttıcı çalışmalardan oluşmaktadır. Sürüdürülen faaliyetlerin bir basamağını da yukarıda da bahsedildiği üzere, meslek ve beceri edindirici kurs programları oluşturmaktadır, ve oluşturulan iş tanımı doğrudan bu bölümle ilişkilidir.

Programda yer alan meslek ve beceri edindirme kurslarından “Tekstil Atölyesi”ne devam eden kişilerin iş piyasasına katılımının desteklenmesi çalışması kapsamında, atölyede eğitim alan kadınlar tarafından ulusal ve uluslararası pazarda satışa çıkması hedefiyle üretilen, ana malzemesi geri dönüştürülmüş ve yeni tekstil materyali olan ürünlerin tasarımına destek verilmesi; hedeflenen pazara uygun yeni ve yaratıcı tasarımlar geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla alınacak  olan kısa süreli danışmanlık hizmeti (Production Design Consultant) kapsamında farklı boyut ve türlerde (dekoratif ürünler, oyuncak, çanta, cüzdan, tişört, süsleme, takı vb.) ürünlerin yer aldığı özgün bir portfolya oluşturulması planlanmaktadır.

Yuva Derneği Üretim Tasarımı Danışmanlığı İŞİN HEDEFLERİ VE AMAÇLARI

Yuva Derneği’ne bağlı olarak Gaziantep ili Nizip ilçesinde faaliyet gösteren Tekstil Atölyesi katılımcılarının iş piyasasına erişimini destekleme amacıyla “Suriyeli Mülteciler Programı” kapsamında alınacak olan Üretim Tasarımı Danışmanlığı’nın gerekliliklerini içermektedir. Aşağıda önerilen yöntemler kullanılacaktır:

 1. Mesleki Beceri Geliştirme Merkezi bünyesinde yer alan Tekstil Atölyesi’nde üretilmek üzere ulusal ve uluslararsı piyasadaki potansiyel alıcı kitleye uygun farklı boyut ve işlevlerde yaratıcı ve özgün ürün tasarımlarının geliştirilmesi,
 2. Halihazırda atölyede üretilmekte olan ürünlere yönelik yaratıcı ve yenilikçi fikir ve çözümlerle destek verilmesi,
 3. Pazarlama Danışmanı ve Tekstil Atölyesi sorumlusuyla birlikte ortak fikir ve önerilerin geliştirilmesi,
 4. Hedeflenen piyasadaki tasarım trendlerinin takip edilmesi ve Pazarlama Danışmanı, Tekstil Atölyesi sorumlusu ve Yuva Derneği yöneticilerine yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılması,
 5. Telif hakkı Tekstil Atölyesi’ne ait olan özgün ve yaratıcı bir ürün portfolyası geliştirilmesi,

KAPSAMI

Belirlenen iş tanımının içeriği; Gaziantep ili, Nizip ilçesinde yararlanıcıların iş piyasasına katılımının desteklenmesi faaliyetleri kapsamında, ulusal ve uluslararası pazarda satışa çıkması planlanan, ana malzemesi geri dönüştürülmüş ve yeni tekstil materyali olan ürünlerin tasarımına destek verilmesi ve yeni tasarımlar geliştirilmesi için kısa süreli danışmanlık hizmeti alımını (Production Design Consultant) kapsamaktadır.

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Danışman, iş anlaşmasında yazılı olan hizmetlerin, belirlenen süre içinde sağlanması amacıyla yükümlülüklerini  yerine getirmek üzere, yuvarlak masa toplantıları, masabaşı çalışmaları, saha ziyaretleri, sektörel araştırmalar vb. çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

İŞİN YAPILMA YERİ

Çalışmalar Yuva Derneği Suriyeli Mülteciler Programı Yöneticisi, Tekstil Atölyesi Sorumlusu, Pazarlama Danışmanı ve Proje Koordinatörü ile işbirliği şeklinde yürütülecektir. Üretim Nizip’teki atölyede gerçekleşecektir.

SEYAHAT GEREKSİNİMİ

Danışman, gerektiği zaman iş tanımına ilişkili olarak seyahat edecektir. Yuva Derneği, seyahat ödemelerini konaklama, harcırah ve ulaşım giderleri olarak ödemeyi taahattüt eder.

DENETİM

Gözlem, takip, danışmanlık, değerlendirme toplantıları ve çalışmaları, Tekstil Atölyesi Sorumlusu ve Proje Koordinatörü ile ortak karar alınarak varsa ihtiyaca göre yeniden değerlendirilir.

Yuva Derneği Üretim Tasarımı Danışmanlığı İŞİN SÜRESİ VE BEDELİ

Süresi: İki ay

Tahmin Edilen Bedel: İş kapsamında her faaliyet ve çıktı için, günlük  detaylı toplam ödeme karşılığı belirtmek ile yükümlüdür.

Ödeme Takvimi: Danışmanlık hizmet alımı ödemesi Türk Lirası olarak yapılacaktır. Ödeme planı yapılan anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

İŞİN TANIMI

Görev Uzman
1 Toplum merkezi bünyesinde yer alan Tekstil Atölyesinde üretilmek üzere ulusal ve uluslararsı piyasayı hedefleyen farklı boyut ve işlevlerde yaratıcı ve özgün ürün tasarımlarının geliştirilmesi DanışmanProje Koordinatörü
2 Halihazırda atölyede üretilmekte olan ürünlere yönelik, yaratıcı  ve yenilikçi fikir ve çözümlerle destek verilmesi Danışman
3 Pazarlama Danışmanı ve Tekstil Atölyesi sorumlusuyla birlikte ortak fikir ve önerilerin geliştirilmesi DanışmanAtölye Sorumlusu
4 Hedeflenen piyasadaki tasarım trendlerinin takip edilmesi ve Tekstil yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılması DanışmanPazarlama Danışmanı
5 Telif hakkı Tekstil Atölyesine ait olan özgün ve yaratıcı bir ürün portfolyası geliştirilmesi Danışman

İşin Çıktıları

Çıktı Planlama
Piyasa araştırması ve analizi yapma 3 iş günü
Telif hakkı Tekstil Atölyesine ait olan, belirlenen ürün yelpazasinde özgün ve yaratıcı bir ürün portfolyosu geliştirilmesi 10 iş günü
Ara rapor ve dönem sonu raporu hazırlanması 2 iş günü
Porftfolyonun sunulması 1 iş günü

GÖREV İÇİN GEREKLİ NİTELİKLER VEYA İHTİSASLAŞMIŞ BİLGİ/DENEYİM:

Nitelikler:

 • Tasarım alanında en az lisans, tercihen yüksek lisans derecesine sahip, tercihen sivil toplumda çalışmış olan,
 • Tercihen en az on yıl tasarım alanında özel sektör deneyimi olan,
 • Malzemesi tekstil olan farklı boyut ve türlerde (dekoratif ürünler, oyuncak, çanta, cüzdan, tişört, süsleme, takı vb.) ürünlerin yer aldığı özgün bir portfolyaya sahip.

 

Yuva Derneği Üretim Tasarımı Danışmanlığı Beceriler ve Kişisel Özellikler:

 • Hesap verilebilirlik, tarafsızlık, bağımsızlık, ayrım gözetmemek, işbirliği ve çok-kültürlülük anlayışı gibi uluslararası STK’ların ana prensiplerinin bilincinde olan,
 • Kültür, inanç, ırk, etnik, yaş ve cinsiyet konusunda bilinçli / duyarlı olan,
 • Hassas gruplarla çalışmış ve/veya çalışabilecek,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Farklı talepleri ve öncelikleri etkili, sistematik ve stratejik bir şekilde yönetebilen,
 • Nitelikli iş ve sonuç çıkarmak için uğraşan; problemleri analiz edebilip, etkin çözümler üretebilen,
 • Yaratıcı, yenilikçi ve özgün fikirlere sahip,
 • Ekip çalışmasına yatkın, problem çözme becerileri yüksek,
 • Güçlü organizasyon ve etkinlik yönetimi becerisine sahip,
 • Gelişmiş iletişim kabiliyeti bulunan.

Başvuru süreci:

İlgili kişilerin başvuruları aşağıdakilerden oluşmalıdır;

– Güncel Özgeçmiş (fotoğrafsız)

– Motivasyon Mektubu

Başvurular, başvuruyu destekleyen belgelerle birlikte 13 Aralık 2016 Salı gününe kadar ik@yuva.org.tr adresine gönderilmelidir. Gönderdiğiniz e-postadaki konu bölümüne pozisyon başlığı olarak lütfen “Tasarım Danışmanı” kullanınız.

Yalnızca kısa listeye kalan adaylar ile iletişime geçilecektir.

YUVA; yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken gibi konularda ayrımcılık gözetmez.

Ayrıca Kontrol Edin

Global Communities Submit an Expression of Interest (EOI) Invitation

Global Communities Submit an Expression of Interest (EOI) Invitation EOI Number:  GC-EOI-18-001 To: Civil society …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024