Çarşamba , 24 Temmuz 2024

Yuva Derneği Hizmet Alımı İlanı

Yuva Derneği Hizmet Alımı İlanı

Yuva Derneği Hizmet Alımı İlanı. İstanbul, Mersin ve Hatay illerinde Dünya Vatandaşlığı Programı kapsamında uygulanması planlanan ve yetişkinleri hedef alan eğitici eğitimleri, akran eğitimleri için kısa süreli uzman eğitmen alımı (Professional Trainer).

(REF)

Göç Farkındalığı Programı

I.HAKKIMIZDA

YUVA Derneği, 2010 yılında resmi olarak çalışmalarını yürütmeye başlayan, tüm canlıların ve nesillerin haklarına saygılı, sürdürülebilir bir yaşam sağlama amacıyla tüm canlıların birbirine bağımlılığının farkında olan, çeşitliliğe değer veren, barışcıl ve içerici, yaşadığı yer ve toplumda aktif olan, adalet ve dayanışmayı savunan bir yaklaşım modeli aracılığı ile çocuklar, gençler ve yetişkinler özelinde katılımcı bireyler yaratmak adına ulusal ve uluslararası kilit paydaşlarla projeler üretmekte ve yürütmektedir.

 

Yuva Derneği Hizmet Alımı İlanı Uluslararası Göç Farkındalığı Programı, Bağlam Analizi

Ayrımcılık, ötekileştirme olarak nitelendirilebilecek sosyal yaklaşımlar Suriyeli Mülteciler ve Türkiye’deki yerel topluluklar arasındaki sosyal uyumsuzluğu tetikleyen en temel sorunlardır. 2011 Mart ayı başlangıcıyla artmaya başlayan Suriyeli nüfusu, beraberinde iki toplumun da benimsediği; mültecilerin misafir ve ziyaretçi olduğu algısını ortaya çıkarmıştır. Bununla beraber, kalma süresinin beklenilenden uzun sürmesi iki toplum arasında doğrudan ve dolaylı olarak çatışmaya dönecebilecek bir ortama neden olabilir.

YUVA iki toplum arasında sosyal uyumu sağlamak ve ayrımcılığı önlemek amacı ile toplum ve mesleki eğitim merkezlerinde Suriyeli mültecilerin faydalanıcı olduğu proje faaliyetleri yürütmektedir. Bu merkezlerde hayata geçirilen faaliyetler, hem mültecilerin hem de yerel toplulukların ihtiyaçlarını dikkate alarak, iki toplumun bu etkinliklere aktif katılımını teşvik eder. Yerel toplumun katılım sağladığı, Suriyelilerin sosyal hakları ve yardım haritalarının oluşumu için düzenlenen etkinliklere ek olarak söyleşiler de zaman zaman İstanbul, Konya, Mersin ve Hatay bölgelerindeki kamu oluşumları, sağlık çalışanları, belediye çalışanları, öğretmenler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülmektedir.  “Uluslararası Göç Farkındalığı” eğitim programıyla YUVA; uluslararası göçün sosyal, politik ve ekonomik boyutlarda öğrenileceği eğitimler düzenleyerek sosyal kaynaşmayı kuvvetlendirmeyi ve birlikte yaşama zemin hazırlamayı hedeflemektedir.

Bu pilot aşamada, sahada test edeceğimiz başlangıç düzeyinde bir eğitim programı geliştirmek hedeflenmektedir. Eğitimin başarı kriterini katılım sağlayacak topluluğun ilgisi ve öğrenme hedeflerine ulaşabilme ölçüsü belirleyecektir. Program her uygulama aşaması sonrası edinilen deneyimler doğrultusunda iyileştirilecek olup nihai yaygınlaştırma eğitimleri için hazır hale getirilecektir. Alınacak olan kısa süreli uzman eğitmen hizmeti doğrudan bu amaçla ilişkilidir.

 

II. İŞİN HEDEFLERİ VE AMAÇLARI

Sosyal kaynaşmayı kuvvetlendirme gayesini güden ve gönüllü eğitmen olması hedeflenen, kamu kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından katılım gösterecek kişilere eğitmen eğitimi programı uygulamak; sonrasında da yaygınlaştırma eğitimlerine destek olmak amacıyla “Uluslararası Göç Farkındalığı Programı” kapsamında alınacak olan Uzman Eğitmen gerekliliklerini içermektedir. Aşağıda önerilen yöntemler kullanılacaktır:

 1. YUVA Öğrenme Merkezi bünyesinde yaygınlaştırılması üzere eğitici eğitimi ve yaygın eğitim içeriklerinin geliştirilmesi,
 2. Proje Koordinatörü ve Proje Sorumlusu ile birlikte ortak fikir ve önerilerin geliştirilmesi,
 3. Telif hakkı YUVA Öğrenme Merkezi’ne ait olan özgün ve yaratıcı bir eğitim içeriği geliştirilmesi,

 

III. KAPSAMI

Belirlenen iş tanımının içeriği: Hatay, Mersin ve İstanbul’dan katılacak mültecilere hizmet verilen kamu kurumu çalışanlarına verilecek eğitici eğitimi ve eğitici eğitimi katılımcılarının kendi kurumlarında vereceği yaygınlaştırma eğitimlerini yetişkin eğitimine uygun şekilde tasarlamak, ve eğitici eğitimleri süresince eğitmenlik yapmayı kapsamaktadır.

 

IV. İŞİN YAPILMA YERİ

Eğitimler Yuva Derneği Dünya Vatandaşlığı Programı Yöneticisi, Proje Koordinatörü ve Proje Sorumlusu ile işbirliği şeklinde yürütülecektir. Eğitimler hazırlıkları ve eğitimler YUVA İstanbul Öğrenme Merkezi’nde gerçekleşecektir.

 

V. SEYAHAT GEREKSİNİMİ

Danışman, gerektiği zaman iş tanımına ilişkili olarak seyahat edecektir. Yuva Derneği, seyahat ödemelerini konaklama, harcırah ve ulaşım giderleri olarak ödemeyi taahhüt eder.

 

VI. DENETİM

Gözlem, takip, danışmanlık, değerlendirme toplantıları ve çalışmaları, Proje Sorumlusu ve Proje Koordinatörü ile ortak karar alınarak varsa ihtiyaca göre yeniden değerlendirilir.

 

VII. İŞİN SÜRESİ VE BEDELİ

Süresi: 18 gün

Tahmin Edilen Bedel: YUVA Derneği İş kapsamında her faaliyet ve çıktı için, günlük detaylı toplam ödeme karşılığı belirtmek ile yükümlüdür.

Ödeme Takvimi: Eğitmenlik hizmet alımı ödemesi Türk Lirası olarak yapılacaktır. Ödeme planı yapılan anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

İŞİN TANIMI

Görev Uzman
1 YUVA Öğrenme Merkezi’nde düzenlenecek yaygın eğitimler için 1 günlük bir eğitim içeriği tasarlamak DanışmanEğitmen

Proje Yönetim Ekibi

2 Yukarıda bahsi geçen yaygınlaştırma eğitiminin verilebilmesine hizmet edecek eğitici eğitimi tasarımı gerçekleştimek ve uygulamak DanışmanEğitmen

Proje Yönetim Ekibi

 

Yuva Derneği Hizmet Alımı İlanı GÖREV İÇİN GEREKLİ NİTELİKLER VEYA İHTİSASLAŞMIŞ BİLGİ/DENEYİM:

Nitelikler:

 • En az lisans, tercihen yüksek lisans derecesine sahip
 • Sivil toplum kuruluşlarında insan hakları, mülteciler ya da eğitim alanlarından en az birinde minumum 5 yıl profesyonel çalışma deneyimi olan,
 • Yetişkin eğitimi ve non formal eğitim tekniklerine hakim, bu modeller ile eğitim tasarlama ve uygulama konusunda en az 5 yıl deneyimli,

Yuva Derneği Hizmet Alımı İlanı Beceriler ve Kişisel Özellikler:

 • Hesap verilebilirlik, tarafsızlık, bağımsızlık, ayrım gözetmemek, işbirliği ve çok-kültürlülük anlayışı gibi uluslararası STK’ların ana prensiplerinin bilincinde olan,
 • Kültür, inanç, ırk, etnik, yaş ve cinsiyet konusunda bilinçli / duyarlı olan,
 • Hassas gruplarla çalışmış ve/veya çalışabilecek,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Farklı talepleri ve öncelikleri etkili, sistematik ve stratejik bir şekilde yönetebilen,
 • Nitelikli iş ve sonuç çıkarmak için uğraşan; problemleri analiz edebilip, etkin çözümler üretebilen,
 • Yaratıcı, yenilikçi ve özgün fikirlere sahip,
 • Ekip çalışmasına yatkın, problem çözme becerileri yüksek,
 • Güçlü organizasyon ve etkinlik yönetimi becerisine sahip,
 • Gelişmiş iletişim kabiliyeti bulunan.

 

Yuva Derneği Hizmet Alımı İlanı Başvuru süreci:

İlgili kişilerin başvuruları aşağıdakilerden oluşmalıdır;

 • Güncel Özgeçmiş (fotoğrafsız)
 • Motivasyon Mektubu

 

Başvurular, başvuruyu destekleyen belgelerle birlikte 13 Ekim  2017 Cuma gününe kadar ik@yuva.org.tr adresine gönderilmelidir. Gönderdiğiniz e-postadaki konu bölümüne pozisyon başlığı olarak lütfen “Uzman Eğitmen” kullanınız.

Yalnızca kısa listeye kalan adaylar ile iletişime geçilecektir.

YUVA; yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken gibi konularda ayrımcılık gözetmez.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024