Pazar , 23 Haziran 2024

Yenilenebilir Enerji Desteği ’ne Ait Sorular

Yenilenebilir Enerji Desteği ’ne Ait Sorular

Yenilenebilir Enerji Desteği ’ne Ait Sorular

1. Programın amacı nedir?

Sanayi kuruluşlarının yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmasını ve ilgili teknolojilerin geliştirmesini destekleyecek farkındalığın arttırılması ve kullanımın yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen projelere destek sağlamaktır.

2. Program başvuru koşulları nelerdir?

Enerji kullanan, üreten veya üretim teknolojilerini geliştiren her türlü sanayi kuruluşu başvurabilir.

3. Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?

En fazla 18 aydır.

4. Programda sağlanan desteğin miktarı, oranı ve koşulları nedir?

Destek en az 100.000$, en fazla 1.000.000$ olmak üzere %0 faizli kredi şeklindedir.

Yenilenebilir Enerji Desteği Projenin en fazla %50’si oranında destek verilir.

5. Yenilenebilir Enerji Desteği Geri Ödeme Koşulları Nelerdir?

Proje bitiminden itibaren 1 yıl ödemesiz süre ardından daha sonraki 3 yıl boyunca 7 eşit taksitte geri ödenir.

6. Destek Alabilmek İçin Ne tür Masraflar Yapılmaktadır?

Proje başvurusu için TTGV’ye 50$ başvuru ücreti yatırılır.

Proje kabul edildiğinde, desteğinin %6’sına karşılık gelen tutar, sözleşme imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde nakden TTGV’ye ödenir.

7. Hangi Araştırma geliştirme Aşamaları Desteklenir?

  1. Enerji Etütleri
  2. Tasarım/Kavram geliştirme
  3. Prototip üretimi
  4. Pilot tesis kurulması
  5. Entegrasyon, Kurulum ve İşletmeye alma evresi

8. Programda hangi giderler desteklenecektir?

  • Proje kapsamında öngörülen sürede çalışan personel (araştırmacılar, teknik personel ile projeye destek hizmeti veren personel) giderleri
  • Proje faaliyeti için satın alınan veya kullanılan alet, teçhizat, giderleri
  • Proje faaliyeti esnasında kullanılan malzeme ve diğer sarf giderleri
  • Proje faaliyeti için, danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmet alımları ile özel sektör kuruluşlarına proje kapsamında yaptırılan her türlü imalat veya bu kuruluşlardan yapılan hizmet alımları
  • Proje kapsamında yapılan seyahat ve nakliye giderleri

Ayrıca Kontrol Edin

Hızlı Destek Programı hakkında Sık Sorulan Sorular

Pandemiden etkilenen imalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’na ilişkin sizlerden gelen soruları derledik. …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024