Çarşamba , 24 Temmuz 2024

Ulusal Deprem Araştırma Programı Kapsamında “Çağrılı Proje” Teklifi

Ulusal Deprem Araştırma Programı Kapsamında “Çağrılı Proje” Teklifi

Ulusal Deprem Araştırma Programı Kapsamında “Çağrılı Proje” Teklifi

ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI (UDAP) HEDEFLERİ

Ulusal Deprem Araştırma Programı ile 2023 yılına kadar;

  • Deprem bilgi altyapısının geliştirilmesi; zarar azaltma çalışmalarının temelini oluşturan Deprem bilgi altyapısının geliştirilmesi, güçlendirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu altyapıyı oluşturan bilgi ve verinin toplumun kolaylıkla ulaşımına ve yararlanmasına sunulması,
  • Deprem Tehlike Analizleri ve Tehlike Haritalarının Geliştirilmesi; deprem tehlikesinin neden olacağı riskin belirlenebilmesi ve riski tamamen ortadan kaldıracak veya uzun süreli azaltacak yaklaşım modelleri geliştirilip uygulanabilmesi için diri fayların neden olacağı depremlerin ne büyüklükte, ne zaman, ne sıklıkta ve nerede gerçekleşme olasılıkları olduğu ortaya çıkarılarak Ülke, bölge ve yerel ölçeklerde deprem tehlikesinin doğru olarak tanımlanması,
  • Deprem Güvenli Yerleşme ve Yapılaşmanın Sağlanması; mevcut yerleşme ve yapıların risklerinin belirlenip depreme daha dayanıklı hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasıyla daha güvenli ve yaşanabilir yerleşim yerleri ve yapıların oluşturulması,
  • Tarih ve Kültür Mirasının Depremlerden Korunması; büyük bir bölümü yığma, ahşap veya bunların karışımından oluşan mevcut tarihi yapıların envanterinin çıkarılması, deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve yeterli güvenliğe sahip olmayan yapıların tarihi özelliklerini de koruyacak şekilde güçlendirilmelerini öngören güçlendirme tekniklerinin geliştirilmesi,
  • Depremlere ilişkin Eğitim ve Halkın Bilinçlendirilmesi Faaliyetlerinin Geliştirilmesi; deprem konusunda bilinçlenmek, deprem zararlarını azaltmak, depreme karşı hazırlıklı olmak ve müdahaleyi kapsayan konularda en üst seviye afet yönetimi ile ilgilenen yöneticilerin ve karar vericilerin görüş birliğine varması, toplumda farkındalığın artırılması ve eğitimin geliştirilmesi ile depreme karşı direncin arttırılması konuları hedeflenmiştir.

Ulusal Deprem Araştırma Programı Kapsamında PROJE TÜRLERİ

  • Güdümlü Projeler; UDAP-Yönlendirme Komisyonunca konu başlıkları belirlenen ve her yıl senenin ilk yarısında en az bir defa web sayfamız aracılığı ile duyurulan ve 1 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında toplanan projeler “Güdümlü Projeler” olarak adlandırılır. Bu kapsamda yer alan projelere 700.000.- TL.’ye kadar destek sağlanmaktadır.
  • Çağrılı Projeler; Güdümlü konu başlıklarından bağımsız olarak Kamu kurumlarımızın ve Üniversitelerimizin önerebileceği deprem araştırma projeleri “Çağrılı Projeler” olarak adlandırılır. Bu kapsamda yer alan projelere 350.000.- TL.’ye kadar destek sağlanmaktadır. Çağrılı Proje önerileri 1 Şubat-1 Mart ve 1 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında olacak şekilde yılda 2 kez toplanmaktadır.

       ***Projede birden fazla bursiyer yer alabilir. Bir bursiyere ödenecek ücret, bursiyer çalışmıyorsa proje başvurusu yapılan dönemde ki asgari ücretin 2 katını, çalışıyorsa 1/3 ‘nü geçemeyecek şekilde düzenlenmelidir.

“Proje Öneri Formu doldurularak, UDAP yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılacak proje önerileri için son başvuru tarihi 1 Mart 2019 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar proje önerilerinin 1 asıl 1 kopya olmak üzere aşağıda belirtilen iletişim adresine iadeli taahhütlü posta ile ve udap@afad.gov.tr adresine elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Ulusal Deprem Araştırma Programı Kapsamında Başvuru detayları için tıklayın

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024