Salı , 17 Mayıs 2022

Türkiye ve AB Şehir Eşleştirme Projesi

Türkiye ve AB Şehir Eşleştirme Projesi

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-II (IPA II) altında Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

6 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başlayan projenin 24 aylık uygulama süresinin ardından 5 Nisan 2020 tarihinde sona ermesi öngörülmektedir.

Projenin ana faydalanıcısı olan Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı Avrupa Birliği’nin katılım öncesi mali yardımlarını düzenleyen Ulusal IPA Koordinatörü’dür. Proje’nin üç kilit paydaşı; Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Vilayetler Birliği (VB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü (ÇŞB – YYGM) olarak belirlenmiştir. Bu kurumlar ülkemizdeki şehir eşleştirme faaliyetlerinde temel rol oynayan başlıca kamu kurumları olma niteliğini taşımaktadır.

Detaylı bilgi www.yereldeab.org.tr/sehireslestirme adresinden edinilebilmektedir.

Projenin Sözleşme Makamı Merkezî Finans ve İhale Birimi (MFİB)’dir.

Proje kapsamındaki Teknik Destek WYG Türkiye liderliğinde WYG International BV, WEglobal ve VNG International ile birlikte verilmektedir.

Türkiye ve AB Şehir Eşleştirme Projesi Genel Hedef

Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde yerel düzeydeki idari kapasiteyi arttırmaktır.

Amaç

Türkiye ve AB üyesi ülkelerin yerel yönetimleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı için sürdürülebilir yapılar oluşturmaktır.

Hedef Gruplar

Ana faydalanıcı (AB Başkanlığı) ve kilit paydaşlar (TBB, VB ve ÇŞB – YYGM) ile  Türkiye’deki yerel yönetimler ve hibe faydalanıcısı kurumlar (Türkiye’den ve AB üyesi ülkeler yerel yönetimler) olarak belirlenmiştir.

Kaynak

Ayrıca Kontrol Edin

Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme Hibe Programı

IPA – Town Twinning between Turkey and EU-II (Twinning for a Green Future) Grant Scheme …