Perşembe , 19 Mayıs 2022

TTGV Destekleme Yaklaşımı

TTGV Destekleme Yaklaşımı

TTGV Destekleme Yaklaşımı. Destek mekanizmalarımız, ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaşmasına ve Ulusal İnovasyon Sistemimizin gelişmesine katkıda bulunması hedefi doğrultusunda geliştirilmiş ve Ağustos 2006 tarihinden itibaren destek yelpazemizi genişletecek yeni destek mekanizmalarının başlatılmasına karar verilmiştir.

Bu destek mekanizmalarının oluşturulması aşamasında, üyesi olduğumuz ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından da kabul görmüş “Bilginin Ticarileştirilmesi” (VALORISATION of KNOWLEDGE) projesinin yaklaşımı model olarak alınmıştır.

TTGV Destekleme Yaklaşımı Geliştirilen bu modele göre bir fikrin/firmanın gelişmişlik düzeyi:

  • Tanımlama (Identification): Fikrin bulunması aşamasını temsil etmektedir. Kavramın ispatı aşamasında (Proof of concept) bitmektedir.
  • Beslenme (Breeding): Fikrin iş planından prototip aşamasına ve ilk gelişmenin başlamasına (dahil) geçen dönemi kapsamaktadır.
  • Büyüme (Growing up): Şirketin hızla büyüdüğü dönemi temsil etmektedir.

Fikrin/firmanın gelişmişlik düzeyine bağlı olarak ilgili dönemlerde yapılan çalışmalar ve gereken destekler:

  • Şirket; şirkette yaşanan gelişmeleri;
  • Altyapı; sağlanması gereken fiziksel ve kurumsal örgütlenme desteklerini;
  • Proje/Ürün; projede(ya da üründe) gelinen aşama ve yapılan çalışmaları;
  • Finansman; gereken kaynakların sağlanma yöntemlerini;
  • Girişimcilik; girişimcilik yetenekleri ve eğitimi kapsamında sağlaması gerekenleri;

özetlemektedir.

Ayrıca Kontrol Edin

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı Başvuruları

  Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı Başvuruları. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yeşil Teknoloji …