Pazar , 21 Ekim 2018
Ana » Etiket Arşivleri: İGEME

Etiket Arşivleri: İGEME

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2010/8 sayılı Tebliğ) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılamaktır. Yetkili Kuruluş  : Dış Ticaret Müsteşarlığı Başvuru Mercii : İGEME …

Daha fazla oku »

Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/6 sayılı Tebliğ) Yetkili Kuruluş  : Dış Ticaret Müsteşarlığı Başvuru Mercii : İGEME ve İhracatçı Birlikleri Yararlananlar    :Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler   Desteğin Kapsamı Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70, SDŞ’ler için %80 oranında ve …

Daha fazla oku »