Pazartesi , 18 Şubat 2019
Ana » Etiket Arşivleri: Dernekler Dairesi Başkanlığı

Etiket Arşivleri: Dernekler Dairesi Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Hibe Programı

Destek, 29 Ocak 2019 (Saat: 09.00) tarihinde başlamış olup; proje başvuruları https://sso.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Program kapsamında desteklenecek proje konuları: İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması, Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması, Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi, Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı …

Daha fazla oku »

Dernekler Dairesi 2018 yılında destekleyeceği proje konularını açıkladı.

Dernekler Dairesi Başkanlığı, 2018 yılı için oldukça geniş ölçekli bir konu listesi ile  hibe çağrısı yayınladı.    Kamu yararına ilişkin olması,  Derneğin tüzüğündeki amacı ve çalışma konuları ile örtüşmesi,  Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması,  Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması koşullarını sağlayan projeleri açık bir çağrı ile kabul ediyor. Aile değerlerinin korunması, toplumsal barış, …

Daha fazla oku »

Dernekler Dairesi Başkanlığı Proje Başvuruları Başladı

Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı için, 2017 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığı, Program kapsamında, STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir. 2017 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler, İnsan …

Daha fazla oku »

Dernekler Dairesi Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları

“Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı için, 2017 yılı proje teklif çağrısına çıkılacaktır. Dernekler Dairesi Başkanlığı, Program kapsamında, STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir. 2017 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler, İnsan …

Daha fazla oku »

2014 Dernekler Dairesi Proje Başvuruları Başlıyor..

İçişleri Bakanlığınca yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen derneklerin aşağıda belirtilen konularla ilgili projelerini “Başvuru Rehberi”ne göre hazırlamaları ve 30 Nisan 2014 tarihine kadar Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. 2014 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. a)   İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler, b)   Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması …

Daha fazla oku »