Çarşamba , 24 Temmuz 2024

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu. Projelerine destek sağlanması talebi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, konfederasyonlar, federasyonlar, birlikler, şirketler, gerçek kişiler vb. Tanıtma Fonu Kuruluna sunulmak üzere Temsilciliğimize başvuruda bulunmaktadırlar.

31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince Temsilciliğimiz, 01/08/2017 tarihinden itibaren proje başvurularını tanitmafonu.kulturturizm.gov.tr adlı web sitesi üzerinden kabul edecektir. Temsilciliğimizce proje başvurularının hızlı ve etkin bir şekilde incelenmesi, geri dönüşlerin daha kolay ve süratli olması, proje başvurularında yer alabilecek hataların asgari düzeye indirilmesi açılarından proje başvurularının mezkur siteden yapılması, projelerle ilgili iş ve işlem süreçlerinin hızlanmasında büyük kolaylık sağlayacaktır.

Bu sebeple, 01/08/2017 tarihinden itibaren proje başvuruları mezkur site üzerinden yapılacağından, diğer yöntemlerle yapılan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hangi projeler için Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliği’ne müracaat yapılır?
  • Tamamen yurtdışında gerçekleştirilecek projeler için (proje sahibi yurtdışında ise ilgili dış temsilcilik kanalıyla) Dışişleri Bakanlığı’na,
  • Televizyon programı projeleri için TRT Kurumu Genel Müdürlüğü’ne,
  • Medya ve Kamu diplomasisine ilişkin projeler ile basın ve yayın projeleri için Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne,
  • Bunlar dışında kalan projeler (Kitap basım projeleri ile hem yurtiçi yem de yurtdışı ayağı olan projeler de dahil) için ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na müracaat yapılır.

Proje Müracaatında bulanacak olanlar bu kapsamda ilgili Temsilciliklere başvuru yapacaktır.

Örnek: Proje tamamen yurtdışında gerçekleştirilecek ise Proje sahipleri Dışişleri Bakanlığı Temsilciliğine başvuruda bulunacak olup, Temsilciliğimizce konu kapsamında olmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıca Kontrol Edin

TÜBİTAK TEYDEB 1501 ve 1507 2024 yılı 2. Çağrıları Açıldı

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu); Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024