Cumartesi , 4 Nisan 2020

DOKA Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı “Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı” kapsamında 30/12/2019 tarihi itibarıyla proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Programın Özel Amacı

Bölge turizminde sürdürülebilir gelişimin sağlanması, yeni nesil turizm türlerinin yaratıcı yöntemlerle turizme kazandırılması; yerelde turizme yönelik beşeri kapasitenin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir destinasyon yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır.

Öncelikler

 • Turizmde destinasyon yönetimi kapasitesinin ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının geliştirilmesi
 • Turistin yerel turizm deneyimlerini artıracak (deneyim turizmi) yeni nesil turizm ürünlerinin geliştirilmesi
 • Turizmde beşeri/kurumsal kapasite ve kabiliyetin artırılması
Bütçe ve Süre
Program Bütçesi10.000.000.- TL.
Proje Başına Destek MiktarıAsgari Destek Tutarı:   50.000.- TL.
Azami Destek Tutarı: 500.000.- TL.
Destek OranıAsgari Destek Oranı: %25
Azami Destek Oranı: %75
Proje SüreleriAsgari Proje Süresi: 12 Ay
Azami Proje Süresi: 24 Ay

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları),
 • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu doğrultusunda kurulmuş Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri, Turizm Altyapı Birlikleri vb.),
 • Üniversiteler ve bağlı enstitüler,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
SüreçTarih
KAYS Üzerinden İlk Giriş31 Aralık 2019
KAYS üzerinden Son Başvuru Tarihi27 Mart 2020 ve Saat: 23.59
Taahhütname Son Teslim Tarihi3 Nisan 2020 ve Saat: 17.00

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajans’a teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

AHİKA Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Program İlanı

COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlamak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri …

%d blogcu bunu beğendi: