Pazar , 23 Haziran 2024

DOKA Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı

DOKA Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı

DOKA Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı “Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı” kapsamında 30/12/2019 tarihi itibarıyla proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

DOKA Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Programın Özel Amacı

Bölge turizminde sürdürülebilir gelişimin sağlanması, yeni nesil turizm türlerinin yaratıcı yöntemlerle turizme kazandırılması; yerelde turizme yönelik beşeri kapasitenin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir destinasyon yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır.

Öncelikler

 • Turizmde destinasyon yönetimi kapasitesinin ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının geliştirilmesi
 • Turistin yerel turizm deneyimlerini artıracak (deneyim turizmi) yeni nesil turizm ürünlerinin geliştirilmesi
 • Turizmde beşeri/kurumsal kapasite ve kabiliyetin artırılması
Bütçe ve Süre
Program Bütçesi 10.000.000.- TL.
Proje Başına Destek Miktarı Asgari Destek Tutarı:   50.000.- TL.
Azami Destek Tutarı: 500.000.- TL.
Destek Oranı Asgari Destek Oranı: %25
Azami Destek Oranı: %75
Proje Süreleri Asgari Proje Süresi: 12 Ay
Azami Proje Süresi: 24 Ay

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları),
 • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu doğrultusunda kurulmuş Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri, Turizm Altyapı Birlikleri vb.),
 • Üniversiteler ve bağlı enstitüler,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Süreç Tarih
KAYS Üzerinden İlk Giriş 31 Aralık 2019
KAYS üzerinden Son Başvuru Tarihi 27 Mart 2020 ve Saat: 23.59
Taahhütname Son Teslim Tarihi 3 Nisan 2020 ve Saat: 17.00

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajans’a teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024