Salı , 16 Nisan 2024

Serhat Kalkınma Ajansı Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı

Serhat Kalkınma Ajansı Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı

Serhat Kalkınma Ajansı Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı. Bu programın amacı Ajans’ın sonuç odaklı programlar kapsamında belirlediği “Kış, Doğa ve Kültür Turizminde Kapasite Geliştirme Sonuç Odaklı Programı” ve 2014 – 2023 Bölge Planı’nda belirtilen “Turizmde bölgesel marka olunması” tedbiri doğrultusunda şu şekilde belirlenmiştir:

“Kış, doğa ve kültür turizmi sektöründe yeni yatırımların teşvik edilmesi ve mevcut turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin arttırılmasıdır.”

Serhat Kalkınma Ajansı Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programın öncelikleri aşağıda sıralanmıştır:

  • Öncelik 1: Alternatif ve tüm yıla yayılan turizm faaliyetleriyle yüksek standartlarda hizmet veren tesislerin sayısının artırılması ve mevcut tesislerin iyileştirilmesi/geliştirilmesi,
  • Öncelik 2: Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların turizme kazandırılması,
  • Öncelik 3: Bölgeye özgü yerel ürünlerin turizme kazandırılmasına yönelik faaliyetler

Başvuracak projelerin konusu, yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır.

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için Ajans tarafından tahsis edilen kaynak tutarı 8.000.000.- (sekiz milyon) TL.’dir. Ajans, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 50.000.- TL.
Azami tutar: 600.000.- TL.

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş-finansman2 olarak karşılanmalıdır. Başvuru sahibinin proje eş finansmanını proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükârda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup; yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

 

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 08/03/2019 Saati: 23:59
Taahhütname için Son Teslim Tarihi: 15/03/2019 Saati: 17:00

Serhat Kalkınma Ajansı Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?