Salı , 16 Ağustos 2022

Blog Arşivleri

Hızlı Destek Programı Başvuru Süresi Uzatıldı

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın 1 Temmuz 2022’de ilan edilen dördüncü başvuru döneminde; son başvuru tarihi 10 Ekim 2022’ye, program başvurusu onaylanan işletmelerin ödeme talep edebileceği son tarih ise 28 Kasım 2022’ye uzatıldı. Destek kapsamında yeni istihdam edilecek personelin en geç 2022 Ekim sonuna kadar işe başlatılması gerekiyor. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı; Covid – 19 …

Daha fazla oku »

KOSGEB Başkanı KURT: Destek Bütçelerini Artıracağız

İşletmelere birçok farklı alanda önemli destek sunan KOSGEB, katma değerli üretime yönelik adımlarını sürdürüyor. Ar-Ge harcamalarında KOBİ’leri teşvik etmeye çalıştıklarını belirten KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, yakın zamanda destek bütçelerini artıracaklarını söyledi. Şirket kurmak isteyen girişimcilerden işini büyütmek isteyen işletmelere kadar birçok firmaya önemli destek sağlayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), firmalara yönelik adımlarını …

Daha fazla oku »

KOSGEB ve Girişim Sermayesi Fonları

KOSGEB Girişim Sermayesi Fonları ile Yenilikçiliği, Bölgesel Kalkınmayı ve Girişimciliği Destekliyor Ülkemizin kalkınmasında son derece büyük öneme sahip, katma değeri yüksek, yeni teknolojiler içeren ürün ve servisler geliştiren girişimlerin yanında olan KOSGEB; ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin dinamiklerine uygun bir şekilde gelişimini desteklemektedir. Bu çerçevede KOSGEB “Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” ile Türkiye Kalkınma Fonunun alt fonları olan “Bölgesel Kalkınma” ve “Teknoloji …

Daha fazla oku »

TÜBİTAK 1501 vs 1507: Destekler Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar

TÜBİTAK TEYDEB tarafından verilen en popüler iki destek programı TÜBİTAK 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’dır. Bu yazımızda TÜBİTAK 1501 ve TÜBİTAK 1507 arasındaki benzerlik ve farklılıklar üzerinde durduk. Geçmişte 1501 programına büyük ölçekli kuruluşlar başvurabilirken, Temmuz 2019 itibariyle yapılan değişiklik ile her iki programa da yalnızca KOBİ ölçeğinde kuruluşlar başvurabilmektedir. Her iki …

Daha fazla oku »

TÜBİTAK TEYDEB 1501 ve 1507 Programları 2022 Yılı 2. Çağrıları

  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır. TÜBİTAK TEYDEB 1501-Sanayi …

Daha fazla oku »

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi

KOSGEB – DÜNYA BANKASI – JICA MİKRO ve KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI Program Özeti ve Amacı KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı’nın amacı; MKİ’lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere: 1981 …

Daha fazla oku »

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Dördüncü Dönem

Covid – 19 salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelere (MKİ) yönelik olarak; “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” uygulanmaktadır. Hızlı Destek Programı kapsamında; son 12 aylık ortalama istihdamını koruma ve son üç yılda SGK 4A kapsamında 180 prim gününden fazla çalışmamış üniversite ya da mesleki / teknik lise mezunu yeni personeli 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdü karşılığında, yeni istihdam …

Daha fazla oku »

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

Programın Amacı Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı’nın amacı; kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Destek Unsurları Program Kapsamındaki Destekler …

Daha fazla oku »

MEVKA 2022 yılı Finansman Desteği Programı

“MEVKA 2022 yılı için “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı” için proje teklif çağrısı ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 20 milyon TL tutarında Finansman Desteği verilmesi öngörülmüş olup proje başına sağlanacak finansman desteği bütçesi asgari 200 bin TL ve azami ise 2 milyon TL şeklindedir. Bu program kapsamında MEVKA bölgede verimliliğin gelişmesi ile genç istidamın sağlanmasını hedeflemektedir. KAYS ÜZERİNDEN SON BAŞVURU …

Daha fazla oku »

TUBITAK 1512: BIGG-GREEN 2022/2 EGE TEKNOPARK Çağrısı

2022 yılının ilk BIGG-GREEN çağrısında, EGE TEKNOPARK’ın sunmuş olduğu 9 projenin 7’si desteklenmeye hak kazanmıştır. Türkiye ortalamasını aşarak %78 başarı oranına ulaşan EGE TEKNOPARK, Türkiye’nin en başarılı uygulayıcı kuruluşlarından biri olmuştur. BIGG Green kapsamında Yeşil Büyümeye hizmet eden; Ar-Ge ve İnovasyon temelinde, yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecek. İş fikriniz aşağıdaki başlıklardan …

Daha fazla oku »