Pazartesi , 25 Ekim 2021

Blog Arşivleri

2014 Yılı İçerisinde Açılması Beklenen AB Hibe Programları Takvimi

2014 Yılı İçerisinde Açılması Beklenen AB Hibe Programları Takvimi. 2014 yılında yayınlanması planlanan Hibe Teklif Çağrılarına ilişkin Yıllık İş Programı yayınlanmıştır. Yıl içerisinde henüz açılmamış, ancak açılması beklenen programları tahmini yayın tarihleri ve toplam bütçeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Hibe Programı Teklif için Çağrı Tarihi Tekliflerin değerlendirilme tarihi Projelerin başlama tarihi Program toplam bütçesi (Avro) Van İlinde Ülke İçerisinde Yerinden …

Daha fazla oku »

Başvurusu Devam Eden Hibe Programları

Başvurusu Devam Eden Hibe Programları AB Birlik Programları Kurum Program Adı Hibe Miktarı Son Başvuru Tarihi Link TÜBİTAK TÜBİTAK Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği – Her ayın son iş günü kapanır Detaylı bilgi için tıklayınız. H2020 Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET) 2014-2015 Çağrıları – Her bir alt program için değişmektedir Detaylı bilgi için tıklayınız. COSME Göçmen Girişimciliği Destekleme Düzenlemeleri  € 375.000.- …

Daha fazla oku »

TTGV Çevre Proje Destekleri

TTGV Çevre Proje Destekleri “TTGV Çevre Destekleri Programı” ile çevre teknolojileri (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim), enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında sanayi kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulama projelerine finansman desteği sunulmaktadır. Bu kapsamda, sanayicimizin çevre performansını artırıp üretim maliyetlerini düşüren ve dolayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamalar desteklenmektedir. Sanayici tarafından uygulanan bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli …

Daha fazla oku »

Kobi Proje Destek Programı

Kobi Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI ve GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması. Kobi Proje Destek Programı PROGRAM ve PROJE LİMİTLERİ Program Süresi 3 Yıl Proje Süresi 6-24 ay(+12 ay) Destek Üst Limiti 150.000 TL …

Daha fazla oku »

Tematik Proje Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması, TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI   Çağrı Esaslı …

Daha fazla oku »

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı AR-GE ve İnovasyon Programı Bu programa 31.01.2021 saat 23:59 tarihine kadar başvuru alınacaktır. Endüstriyel Uygulama Programı “Bu programa 31.10.2019 tarihine kadar başvuru alınacaktır.” AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI         AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz …

Daha fazla oku »

Genel Destek Programı

  Genel Destek Programı PROGRAMIN AMACI Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla işletmelerin desteklenmesidir. GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST …

Daha fazla oku »

Girişimcilik Destek Programı

Girişimcilik Destek Programı İlgili Kurum: KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Kimler Yararlanabilir: Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan İşletmeler (sahip veya ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir. Gereklilikler: Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre) şahıs …

Daha fazla oku »

Kredi Faiz Desteği

Kredi Faiz Desteği PROGRAMIN AMACI ve GEREKÇESİ Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır. KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 …

Daha fazla oku »

TTGV Destekleme Yaklaşımı

TTGV Destekleme Yaklaşımı. Destek mekanizmalarımız, ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaşmasına ve Ulusal İnovasyon Sistemimizin gelişmesine katkıda bulunması hedefi doğrultusunda geliştirilmiş ve Ağustos 2006 tarihinden itibaren destek yelpazemizi genişletecek yeni destek mekanizmalarının başlatılmasına karar verilmiştir. Bu destek mekanizmalarının oluşturulması aşamasında, üyesi olduğumuz ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından da kabul görmüş “Bilginin Ticarileştirilmesi” (VALORISATION of KNOWLEDGE) projesinin yaklaşımı model olarak alınmıştır. …

Daha fazla oku »