Pazar , 16 Mayıs 2021

Blog Arşivleri

Avustralya Büyükelçiliği 2020-2021 yılı Doğrudan Yardım Programı

Avustralya Büyükelçiliği – Türkiye Doğrudan Yardım Programı (DAP) 2020-2021 dönemi için proje başvuruları açılmıştır. Son başvuru tarihi 23 Ekim’dir. Doğrudan Yardım Programı (DAP) Avustralya Büyükelçiliği Yardım bütçesinden finanse edilen küçük bir hibe programıdır. Türkiye’deki yerel topluluklarla beraber çalışarak yoksulluğun azaltılmasını ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmayı hedefleyen ve Avustralya’nın ulusal menfaatlerine uygun olan esnek fonlardır. Geçmişte başarılı olan projeler, şu konularda pratik …

Daha fazla oku »

Sivil Düşün Destekleri Başladı

Sivil Düşün

Sivil Düşün Destekleri 30 Eylül itibarıyla başvuruya açıldı ve başvurular 2022 yılına kadar açık olacak. Destek kategorileri ise: yeni beceriler geliştirmek, politika yapıcıları etkilemek, organizasyonel kapasiteyi güçlendirmek ve sesini duyurmak olarak açıklandı. Program ve geçekleştirilecek online bilgilendirme toplantıları ile ilgili resmi duyuruya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sivil Düşün, yenilenmiş destekleriyle hak odaklı çalışmalara destek sunmaya hazırlanıyor. 30 Eylül’de kamuoyu ile paylaşılan ve 2022 …

Daha fazla oku »

Ufuk2020 Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrı Programı

Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrı Programı 11 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü öngören bir strateji ortaya koyulmaktadır. Söz konusu Mutabakat, Avrupa Birliği üreticilerini iklim değişikliği politikaları nedeniyle uyguladıkları yükümlülüklerin getirdiği dezavantajlardan korumak amacıyla AB sanayisinin rekabetçiliğinin korunmasını teminen sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasını uygulamayı öngörmektedir. İklim değişikliği ve çevresel bozulmanın Avrupa ve …

Daha fazla oku »

İngilizce Dilinde Eğitimde Yeni Bağlantılar Araştırma Ortaklığı Fonu

British Council olarak, ‘İngilizce Dilinde Eğitimde Yeni Bağlantılar Araştırma Ortaklığı Fonu’ programı kapsamında ortak araştırma fonu çağrısı yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu fon aracılığıyla, İngilizce öğrenimine ve öğretilmesine fayda sağlayacak yenilikçi araştırma üretimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Seçim ve fonlama süreci aşağıdaki gibidir: İngilizce öğretimi (ELT)/İngilizce dilinde eğitim (EMI) uzmanlarından oluşan bir panel, her ortak araştırma projesi başvurusunu önceden duyurulmuş bir dizi kritere …

Daha fazla oku »

7 Adımda KOSGEB Tekstil Desteği Nasıl Alınır ?

kosgeb tekstil

7 Adımda KOSGEB Tekstil Desteği Nasıl Alınır ? KOSGEB 2020 yılı itibariyle Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında tekstil sektörünü hibe ile desteklemeye devam ediyor. Tekstil sektörü bir çok farklı alt faaliyet kolunu da barındırıyor. Örnek olarak; 47.71.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer dış giyim perakende satışı, 47.71.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda iç giyim ve çorap perakende …

Daha fazla oku »

Türkiye’de Yüksek Öğrenimde ‘İnsan Hakları Eğitimi’ (İHE) Araştırması Hibe Çağrısı

Eğitim ve insan hakları eğitimi (İHE) birçok insan hakkının anahtarıdır. Birleşmiş Milletler’in insan hakları eğitimi tanımı, insan hakları eğitiminin önleyici bir araç, güçlendirici bir süreç ve dönüşüm aracı olarak hem içsel hem de araçsal bir değere sahip olduğunu öngörüyor. Uluslararası alanyazın, insan hakları eğitiminin çatışma çözme, sürdürülebilir barışın sağlanması, sosyal adaletin içselleştirilmesi, kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve dezavantajlı grupların güçlendirilmesinde kritik …

Daha fazla oku »

Kültür Sanat Fonu 2020 Dönemi Başvuruları Açıldı

Kültür-sanat kurumlarının ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK), COVID-19 salgını ile başlayan yeni döneme adapte olmalarına destek olmak amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları bölümünün içerik ortaklığında hayata geçirdiğimiz Kültür Sanat Fonu’nun 2020 dönemi başvuruları açıldı. Biliyoruz ki kültür sanat fonu , her yıl kültür alanında dağıtılan faydalı fonlardan biridir. Kültür Sanat Fonu …

Daha fazla oku »

COVID-19 Sürecinde Ekonomik Sıkıntılar Yaşayan Kültür Sanat Sektörü Çalışanı Destek

Ahbap, Dirsek Teması ve Akıllı Baykuş ile yaptığı iş birliği kapsamında. COVID-19 sürecinde ücretsiz izne ayrılan, işini kaybeden, ekonomik sıkıntılar yaşayan 30 kültür-sanat sektörü çalışanına 500.- TL nakit desteği sağlayacak. Kültür Sanat Sektörü Çalışanına Destek ten Kimler Faydalanabilir? Müzisyen, tiyatro/sinema sanatçısı saha ve sahne çalışanları, ses ve ışık teknisyenleri gibi tüm sektör çalışanları. Kültür Sanat Sektörü Çalışanı Destek programı için …

Daha fazla oku »

Arnavutluk’ta Sosyal İçermenin Güçlendirilmesi İçin Yerel Ortaklıklar Hibe Programı

Hibe programı ülkemizden sivil toplum kuruluşlarının da ortak olarak yer alabileceği hibe programı n hedefi “Arnavutluk’taki belediyelerin vatandaşlara sunduğu sosyal bakım, istihdam ve kapsayıcı eğitim hizmetleri konusunda kapasitelerinin güçlendirilmesi”. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2020 olan Hibe Programı hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru rehber için: http://bit.do/fHMBw

Daha fazla oku »

BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı (TR/ENG)

BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı (TR/ENG). Koronavirüs etkileriyle mücadele için geliştirilen BOOST programı Türkiye’de UNDP ve Koç Holding işbirliği ile hayata geçiyor. Sosyal ve çevresel sorunlara dijital teknolojileri kullanarak çözüm bulmak, dijital dönüşüm yol haritasını oluşturmak için adım atmaya hazır sivil toplum kuruluşları BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programına başvuru yapabilir. Program ekiplere $10,000.-’a kadar destek sağlamaktadır. Başvurular için …

Daha fazla oku »