Çarşamba , 24 Temmuz 2024

OKA COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

OKA COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

OKA COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programın amacı; COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemektir.

OKA COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programın öncelikleri:

Öncelik 1. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması,

Öncelik 2. Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları,

Öncelik 3. Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalardır.

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Kâr amacı güden ve gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik çıkılacak olan “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı”nın bütçesi 6,000,000.- TL’dir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Başvuru sürecinde proje değerlendirmesine başlanılması ve başarılı projelere verilecek toplam destek miktarının programa ayrılan bütçeye ulaşması halinde program, başvuru süreci tamamlanmadan sonlandırılabilir. Bu husus Ajansımız internet sayfasında duyurulacaktır. Program bütçesi 2020 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

 

Destek Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 100,000.- TL

Azami tutar: 1,000,000.- TL

Destek oranı

  • Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için: %100
  • Kâr amacı güden kuruluşlar: %90

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az olamaz.

Proje süresi

En fazla 3 ay

Uygun başvuru sahipleri:

  • Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler,
  • Dernekler ve Vakıflar
  • Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri
  • Teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri,
  • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler,

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 04/05/2020 Saat 23:59

Taahhütname son gönderim tarihi : 08/05/2020 Saat 17.00

 

ÖNEMLİ UYARI

Bu programda her bir proje teklifi ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla 3 (üç) iş günü içerisinde değerlendirilecek ve başarılı bulunan başvurular ile sözleşme imzalanacaktır. Destek kararları neticesinde program için ayrılmış olan destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu nedenle projesini hazırlayan başvuru sahiplerinin son başvuru tarihini beklemeksizin başvurularını KAYS üzerinden tamamlamaları ve taahhütnamelerini ajansa iletmeleri tavsiye olunur.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024