Çarşamba , 18 Mayıs 2022

Newton Fonu REL Programı

Newton Fonu REL Programı

Newton Fonu REL Programı. Newton Fonu, İngiltere ile ortak ülkelerin işbirliklerini Newton ile ortak ülkelerin sosyal refahı ve ekonomik gelişimi ile doğrudan alakası olan ortak araştırma ve inovasyon zorluklarına odaklanarak kurmayı amaçlamaktadır. “Mesleki Gelişim ve Katılım Programı” (The Professional Development and Engagement Programme – PDE) araştırma ortamını destekler ve ortak ülkenin talepleri ve gelişim öncelikleri tarafından şekillendirilen araştırmalardan en iyi etkinin elde edilmesini sağlar.

PDE kapsamında, Türkiye ve Vietnam’daki “Araştırma Ortamı Bağlantıları”” (The Research Environment Links – REL) programı, uluslararası işbirliği ile araştırma ve akademik ortamı; eğitim programlarını; Türkiye, Vietnam ve İngiltere’nin talep ve öncelikleri tarafından şekillendirilen kapasite geliştirme işbirliğini teşvik etmek için bilgi alışverişi ve en iyi uygulamaların yapılmasını ve pilot faaliyetlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Newton Fonu REL Programı Hibenin büyüklüğü
Türkiye: 40.000.- £‘a kadar

Hibe süresi
12 aya kadar

Başvuru için son tarih
12 Ağustos 2019, 16.00 GMT

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı 2020 Yılı

TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı 2020 Yılı. “Kâtip Çelebi-Newton Fonu” çerçevesinde 2014 yılından itibaren …