Çarşamba , 24 Temmuz 2024

MANUNET III Projesi 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

MANUNET III 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

MANUNET III Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ’lerin imalat konulu AR-GE (R&D) faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır. MANUNETIII projesi kapsamında 2020 yılında 4. kez aşağıda yer alan konu başlıklarına yönelik çağrıya çıkılması planlanmaktadır:

 • Bilgi tabanlı mühendislik, endüstri 4.0 teknolojileri dahil üretimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı (endüstriyel robotlar, bilgisayar destekli mühendislik ve tasarım, üretim otomasyonları, sıfır hatalı üretim, ürün ömrü yönetimi, siber-fiziksel sistemler, IoT, kontrol, büyük veri, analitik, bağlantı ve mobilite, artırılmış gerçeklik, imalat prosesleri için siber güvenlik vb.),
 • Üretim süreçlerinde kaynak verimliliği, geri dönüşüm (yeniden kullanım, yeniden üretim vb.) ve döngüsel ekonomi de dahil olmak üzere; çevre ve enerji uygulamalarına yönelik üretim teknolojileri,
 • Adaptif üretim teknolojileri,
 • Eklemeli imalat teknolojileri, malzemeleri ve ürünleri vb.,
 • Üretimde yeni malzemeler (alaşımlar, yağlayıcılar, kaplama, tekstil elyafları, kompozit, yalıtım malzemeleri, çok işlevli malzemeler vb.),
 • Yeni üretim metotları, bileşenler ve sistemler (cihazlar, takım ve ekipman, lojistik sistemler),
 • Üretime yönelik diğer ürün, teknoloji ve servisler (lojistik, tedarik zinciri vb.)

Firmalar/araştırmacılar kendi ülkelerindeki fonlama kuruluşu tarafından fonlanmaktadır. Ülkemizde yerleşik firmalar/araştırmacılar “TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı” çerçevesinde desteklenecektir.

MANUNET III Projesi Kimler Başvurabilir? 

Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu ortaklıklar TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları: 

Proje süresi en fazla 24 ay olarak seçilebilir.

Talep edilen ulusal bütçe, proje başına Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç 1.500.000.- TL’yi, yürütücü kuruluş başına;

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç 720.000.- TL’yi geçmemelidir.
 • Özel kuruluşlar için kurum hissesi hariç 1.000.000.- TL’yi geçmemelidir.

MANUNET III Projesi Destek Oranı: 

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları %100 destek oranı ile desteklenecektir.

Özel kuruluşlarda;

 • Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60’ı,
 • KOBİ’lerin bütçesinin %75’i,

olacak şekilde destek oranı uygulanır.

Çağrı Takvimi

 1. Aşama
 • 1. aşama başvuruların (pre-proposal) http://www.manunet.net portalı üzerinden sunulması için son tarih 17 Mart 2020 (12:00 CET)
 • TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) 1. Aşama başvuruların gönderilmesi için son tarih (Elektronik imza ile yapılacaktır) 24 Mart 2020 (17:30 TSİ)
 • 1. aşama başvuru sonuçlarının açıklanması Mayıs 2020
 1. Aşama
 • 2. aşama başvuruların (full proposal) http://www.manunet.net portalı üzerinden sunulması için son tarih 16 Temmuz 2020 (12:00 CET)
 • TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) 2. aşama başvuruların gönderilmesi için son tarih (Elektronik imza ile yapılacaktır) 24 Temmuz 2020 (17:30 TSİ)
 • Değerlendirme sonuçlarının açıklanması Ekim 2020

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olabilir.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.manunet.net ağ sayfasından erişebilirsiniz.

Kaynak: TÜBİTAK

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024