Pazar , 26 Mayıs 2024

KOSGEB ‘‘Nitelikli Eleman Desteği’’ ‘‘Sanayide Nitelikli Eleman Desteği’’ olarak açıldı.

Sanayide Nitelikli Eleman Desteği

KOSGEB ‘‘Nitelikli Eleman Desteği’’ ile verdiği desteğin ismini ‘‘Sanayide Nitelikli Eleman Desteği’’ olarak yeniledi. Destek üst limiti ise 50.000 TL’den 100.000 TL’ye artırdı. Diğer taraftan Ar-Ge merkezi olan ve Teknokentler’de faaliyet gösteren şirketlere pozitif ayrımcılık yaparak desteği 75.000 TL’den 150.000 TL’ye artırdı.

Neler Değişti?

Eski ‘‘Nitelikli Eleman Desteği’’ ile yenilenen ‘‘Sanayide Nitelikli Eleman Desteği’’ arasındaki farklar:

 1. Önceden KOSGEB ‘‘Nitelikli Eleman Desteği’’ ile tüm sektörlere destek veriyordu. ‘‘Sanayide Nitelikli Eleman Desteği’’ ile sadece orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren imalat sanayii ve bilişim sektöründeki firmalara hibe vermektedir. Buradan özetle anlaşılan faaliyet kodu (nace kodu) gruplandırmasına göre destek verilme modeline geçilmiştir. (Mevzuat maddesi = İşletmenin İşletme Geliştirme Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu (Tablo 3)’de Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında NACE Rev 2 koduna göre C-İmalat Sektöründe, Bölüm 62-Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler Sektöründe (62.02 Bilgisayar Danışmanlık Faaliyetleri Hariç) veya Bölüm 72-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sektöründe yer alması gerekir.)

2. Önceden; sadece en az 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olanlara, yeni istihdam olma kaydıyla destek veriliyordu. Yenilenen destek programıyla; mesleki ve teknik lise mezunları ve öğrencileri, ön lisans mezunu ve öğrencileri, lisans mezunu ve öğrencileri, yüksek lisans mezunu ve doktora mezunlarının işe alımında hibe verilmektedir.

Asgari ücrete göre aylık destek katsayıları ve aylık destek miktarları aşağıdaki gibidir. (29.03.2023 tarihi itibariyle)

  • Mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri için 1,25 (8.506 TL *1,25=10.632,50 TL)
  • Ön lisans/lisans öğrencileri ve mesleki ve/veya teknik lise mezunları için 1,5 (8.506 TL * 1,5 =12.759,00 TL)
  • İki yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için 1,75 (8.506 TL * 1,75 =14.885,50 TL)
  • Lisans mezunları için 2, (8.506 TL *2 =17.012,00 TL)
  • Yüksek lisans mezunları için 2,25, (8.506 TL *2,25=19.138,50 TL)
  • Doktora mezunları için 2,5 (8.506 TL *2,5 =21.265,00 TL)

3. Önceden KOSGEB Nitelikli Eleman desteğinde, personelin işe girişten önceki prim gün sayısını dikkate almıyordu. Yenilenen ‘‘Sanayide Nitelikli Eleman Desteği’’ ile işe alınacak personelin 5510 sayılı Kanun kapsamında işe giriş tarihinden önceki son 3 yıl içerisinde SGK prim kaydının olmaması veya en fazla 180 gün prim kaydının olması gerekmektedir. Bir bakıma yeni mezun istihdamına destek verilmek istendiği anlaşılmaktadır.

4. Önceden desteğin üst limiti 50.000 TL iken, yenilenen programla 100.000 TL olmuş ve Ar-Ge merkezi olan ve Teknokentler’de faaliyet gösteren şirketlere pozitif ayrımcılık yaparak 75.000 TL’den 150.000 TL’ye kadar destek verilecektir.

Değişmeyen maddeler aşağıdaki gibidir.

 1. İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 (dört) farklı nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır.
 2. İlk ödeme talebinde nitelikli elemanın işletmede işe giriş tarihindeki öğrenim durumu esas alınır. Destek sürecinde nitelikli elemanın öğrencilik ve mezuniyet durumunda değişiklik olması halinde yeni öğrenim durumu katsayısı uygulanır.
 3. Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler, yurt dışında öğrenim gören öğrenciler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez.
 4. Destek süresince, istihdam edilen elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.
 5. Nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten ayrılması durumunda elemana ilişkin destek süreci sona erer. Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu destek kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işletmede işe başlaması halinde programın geçerlilik süresi içerisinde olması şartı ile destek verilebilir.

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB Girişimci Destek Programı

Programın Amacı Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024