Kosgeb Borsa İstanbul ’da Yer Almak İsteyen Kobiler için Destek. Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının arttırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesi amacı ile KOSGEB tarafından verilen Gelişen İşletmeler Pazarı Destek Programı kapsamında destek unsurları, destek üst limitleri ve destek oranlarında değişiklikler yapıldı.

Kosgeb Borsa Program kapsamında işletmelerin;

  1. Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
  2. Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
  3. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
  4. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
  5. Hukukçu Raporu Masrafı
  6. Aracı Kuruma Ödenecek Aracılık Komisyonu, giderlerine bütçe imkanları dahilinde geri ödemesiz destek verilmektedir.

 

Yeni düzenlemeye göre program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 500.000-TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

 

Destek Unsurları Destek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli 100.000 75
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 300.000 75
Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli 80.000 75
Hukukçu Raporu Masrafı 10.000 75
SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti 10.000 100
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı

 

Kosgeb Borsa Destek detayları için tıklayınız.