Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının arttırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesi amacı ile KOSGEB tarafından verilen Gelişen İşletmeler Pazarı Destek Programı kapsamında destek unsurları, destek üst limitleri ve destek oranlarında değişiklikler yapıldı.

Program kapsamında işletmelerin;

  1. Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
  2. Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
  3. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
  4. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
  5. Hukukçu Raporu Masrafı
  6. Aracı Kuruma Ödenecek Aracılık Komisyonu, giderlerine bütçe imkanları dahilinde geri ödemesiz destek verilmektedir.

 

Yeni düzenlemeye göre program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 500.000-TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

 

Destek UnsurlarıDestek Ödemesi Üst Limiti (TL)Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli100.00075
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu300.00075
Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli80.00075
Hukukçu Raporu Masrafı10.00075
SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti10.000100
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı

 

Destek detayları için tıklayınız.