Cuma , 19 Temmuz 2024

KOPSOGEP 2017 Yılı Mali Destek Çağrısı

KOPSOGEP 2017 Yılı Mali Destek Çağrısı

KOPSOGEP 2017 Yılı Mali Destek Çağrısı. Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) kapsamında Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerinde 2017 Yılı Mali Destek Proje Çağrısı başlamıştır.

 

Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) Nedir?

Kalkınma Bakanlığı’nın yürüttüğü Sosyal Destek Programı’nın (SODES) uygulanmadığı iller olan ve KOP Bölgesi’nde yer alan Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerindeki yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla yapılacak projelere mali destek sağlayan bir programdır.

 

KOPSOGEP 2017 Yılı Mali Destek Çağrısı Programın Gerekçeleri ve Amacı

KOP Bölgesi’ndeki mevcut sosyal sorunların başında dezavantajlı grupların toplumsal bütünleşme, kültürel adaptasyon, sosyal hayata katılım ve istihdam konuları gelmektedir. Gün geçtikçe bölgesel gelişme farklarının artması, ilçelerin hızla geri kalmasına, bölgede sosyal ve ekonomik yük oluşturmaya başlamasına yol açmaktadır. Bu durum kalkınma anlamında yapılan yatırımların verimsiz hale gelmesine ve bölge içi gelişmişlik farklarının olumsuz anlamda etkilenmesine sebebiyet vermektedir. KOPSOGEP sayesinde bu durumu ortadan kaldırmak ya da azaltmak amaçlanmaktadır.

 

KOPSOGEP 2017 Yılı Mali Destek Çağrısı Beklenen Sonuçları/Çıktıları

Bölgede oluşan yeni toplum yapısı, göç ve göçün sonuçları, toplumsal dışlanmaya maruz kalan dezavantajlı kesim, işsizler ve toplum içindeki özel politika gerektiren gruplar göz önünde bulundurularak mevcut sorunlara yerinde ve kalıcı çözümler üreterek oluşturulan başarılı projeler desteklenerek toplumsal bütünleşmesi sağlanmış, mesleki yetkinliklere sahip, aile bütünlüğü korunan bir toplumun oluşumuna yardımcı olmak projenin beklenen sonucudur.

 

Program Kapsamında Destek Sağlanacak Konu Başlıkları

 1. Sosyal İçerme: Dezavantajlı gruplara yönelik yönelik fırsat eşitliğinin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmaları içeren projeler.
 2. Mesleki Gelişim: Bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik projeler.
 3. Kültür, Sanat ve Spor: Dezavantajlı grupların özellikle çocuk ve gençlerin toplumun tüm kesimleriyle bütünleşmesine yönelik kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri içeren projeler.

 

KOPSOGEP 2017 Yılı Mali Destek Çağrısı Kimler Başvuruda Bulunabilir?

 • Kamu Kurum/Kuruluşları,
 • İl Özel İdareleri,
 • Kaymakamlıklar,
 • Belediyeler.

 

Teklif Çağrısı

Mali Destek Programına “KOPSOGEP Başvuru Rehberi”nde belirtilen kriterleri sağlayan ve Kalkınma Bakanlığı’nın yürüttüğü Sosyal Destek Programı’nın (SODES) uygulanmadığı iller olan Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya veNevşehir illerinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları projeleriyle başvurulabilecektir.

 

Toplam Mali Destek Miktarı

KOPSOGEP’in toplam mali destek miktarı 5.000.000 (Beş Milyon TL)‘dir.

 

Programın Mali Destek Tutarları

Bu program çerçevesinde proje yürütücü kuruluşuna verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 

Asgari tutar: 50.000.- TL. (Elli Bin Türk Lirası)

Azami tutar: 500.000.- TL. (Beşyüz Bin Türk Lirası)

 

Proje Başvuru Sayısı

 • Kurumların bağlı bulunduğu il müdürlüklerinden en fazla 3, ilçe müdürlüklerinden ise en fazla 2 proje başvurusu kabul edilecektir.
 • Bir kurumun en fazla 1 projesi desteklenebilir.
 • Bir kurumun ortak olabileceği proje sayısında sınırlandırma yoktur.
 • Bir projedeki ortak kurum sayısında sınırlandırma yoktur.

 

Başvuru Şekli

 

Başvuru Süresi

Proje teklifleri 15.06.2017 – 23.07.2017 tarihleri arasında alınacaktır.

 

Başvuru

Proje Başvuruları http://proje.kop.gov.tr adresinde 15.06.2017 tarihinde başlayacaktır.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024