Salı , 17 Mayıs 2022

Kobi ‘lerin Uluslararasılaşması için Eğitimde İyi Uygulama Örnekleri ETF Teklif Çağrısı

Kobi 'lerin Uluslararasılaşması için Eğitimde İyi Uygulama Örnekleri ETF Teklif Çağrısı

Kobi ‘lerin Uluslararasılaşması için Eğitimde İyi Uygulama Örnekleri ETF Teklif Çağrısı. ETF “KOBİ’lerin Uluslararasılaşması İçin Eğitimde İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, KOBİ’lerin eğitim kalitesini artırmak, KOBİ’lerin eğitim ihtiyacını karşılayan eğitim kurumların kapasitesi artırmak, KOBİ’lerin spesific ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için politikaların ve eğitimlerin iyileştirilmesidir. Bu çağrı ile KOBİ’lerin uluslarasılaştırılması için eğitim veren eğitim sağlayıcıların iyi uygulama örneklerinin paylaşılması hedeflenmektedir.

Çağrıya, AB üye devletlerinden ve ETF ortak ülkelerinden KOBİ’lerin uluslararasılaştırılmasına yönelik iyi uygulamalar geliştiren eğitim sağlayıcılar, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, KOBİ ajansları, bölgesel kalkınma ajanları, STK’lar ve danışmanlık kuruluşları başvuru yapabilecektir.

Kobi ‘lerin Uluslararasılaşması  Teklif çağrısının son başvuru tarihi 30 Eylül 2017‘dir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.