Cuma , 19 Temmuz 2024

KOBİ’ler için KOSGEB ve TÜBİTAK eliyle Yeşil Dönüşüm Fırsatı

Yeşil Dönüşüm

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla KOBİ’lerin yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemek amacıyla Ar-Ge projelerine kaynak sağlanacağını açıkladı.

Bakan Kacır, sanayinin karbon salınımıyla ilgili sıfır net emisyon hedeflerine vurgu yaparak şunları belirtti:

“Türk sanayisi, ihracatımızın yüzde 90’ından fazlasını gerçekleştirerek önemli bir rol üstlenmektedir. Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına daha hazır hale gelmesi için çalışmalar yapacağız. Ayrıca, 2021 yılında onaylanan Paris İklim Anlaşması’na uygun olarak Türkiye’nin karbon salınımını sıfıra yaklaştırma hedeflerine daha da yaklaşmasını sağlayacağız. Yeşil sanayi projemizin KOBİ’lerimize, ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

450 Milyonluk Büyük Bütçe

Proje kapsamında, KOSGEB himayesinde 250 milyon dolarlık kaynak sağlanacak. TÜBİTAK’a ise 175 milyon dolarlık kaynak ayrıldı. Proje faaliyetlerinin koordinasyonu, ulusal Yeşil Sanayi Dönüşüm Ajandasının uygulanması için ise 25 milyon dolarlık kaynak kullanılacak.

AB İhracat Ürünleri

Türkiye’nin sanayisi son yıllarda her alanda önemli bir büyüme kaydederken, ihracatının yüzde 90’ından fazlasını oluşturmakta ve bu ihracatın yüzde 40’ından fazlası Avrupa Birliği ülkelerine yapılmaktadır. Bu doğrultuda AB, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) çerçevesinde AB’ye ihraç edilen ürünler için daha katı karbon standartları benimseyeceğini duyurmuştur. Bu proje ile sanayi sektöründeki karbon salınımının azaltılması ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uyum sağlanması hedeflenmektedir.

Proje, endüstriyel firmaların yenilenebilir enerji kullanımından faydalanmalarını, enerji verimli teknolojileri benimsemelerini ve döngüsel ekonomi ilkelerini uygulamalarını sağlayarak daha sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olacaktır.

Düşük Karbon Salınımına Sahip Bir Gelecek

Bu proje, endüstriyel firmaların düşük karbon salınımına sahip, sürdürülebilir ve dayanıklı bir geleceğe geçişini hedeflemektedir. Aynı zamanda ekonomik büyümeyi teşvik ederek istihdam yaratmayı da amaçlamaktadır.

Binlerce firma yararlanacak

Bu proje ile binlerce sanayi firmasının desteklenmesi hedeflenmektedir. İşletmelerin karbon salınımı, yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak kendi enerji tüketimlerini azaltmaları, kaynak verimliliklerini artırmaları ve yeşil dönüşüm planlarını geliştirip uygulamaları teşvik edilecektir. Bu sayede firmalar, Avrupa Yeşil Mutabakatına (AYM) uyum sağlama konusunda kolaylık elde edecektir.

KOSGEB, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm faaliyetleri için destek sağlayacaktır. Bu destek kapsamında, yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi gibi tematik alanlarda endüstriyel işletmelerin gerçekleştireceği faaliyetler desteklenecektir.

TÜBİTAK ile Yeni Girişimlere Destek

TÜBİTAK tarafından, Türkiye’de veya diğer pazarlarda yeni yeşil teknolojilerin, ürünlerin veya süreçlerin geliştirilmesine yönelik yeşil inovasyon faaliyetleri yürüten firmalar hedeflenmektedir. Yeşil start-up’lar, KOBİ’ler ve büyük firmalar, bu desteklerden yararlanarak yeşil üretime, daha yüksek enerji ve kaynak verimliliğine katkıda bulunan Ar-Ge, prototip geliştirme, standart geliştirme ve yeni ürün veya süreç geliştirme çalışmaları yapabileceklerdir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, proje yönetimi, tanıtım, ihtiyaç analizi, kapasite geliştirme, yeşil sanayi akademisi, yeşil izleme sistemi, tanıtım ve yaygınlaştırma iş paketlerini içeren teknik destek bileşeni altında çalışarak projenin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayacaktır.

KOSGEB, “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” kapsamında Dünya Bankası ile işbirliği yapacak ve KOBİ’lerin enerji ve kaynak verimliliğini sağlama ve karbon emisyonlarını azaltma konusunda destek sağlayacaktır.

Bu kurum, toplam 250 milyon dolarlık bütçeyle yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve sanayide makine modernizasyonu gibi projeleri destekleyecektir.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Proje kapsamında, endüstriyel faaliyetlerde enerji sistemlerinin karbonsuz hale getirilmesi ve KOBİ’lerin çevre dostu teknolojilere olan bilincinin artırılması sağlanacaktır. Ayrıca enerji maliyetlerinin düşürülmesiyle işletmelerin rekabet gücü de artırılacaktır.

Yaklaşık bin potansiyel endüstriyel KOBİ’ye, üretim tesislerinde güneş enerjisi kullanımı için geri ödenebilir destekler sağlanacaktır. Bu destekler sayesinde KOBİ’ler kendi elektriğini üretebilecek ve fazla elektriği şebekeye satabilecektir.

Ayrıca KOBİ’lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temini gibi konularda kapasitelerinin geliştirilmesine ve çevresel duyarlılık ile kaynak verimliliği gibi öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sağlanacaktır.

Bu proje kapsamında, karbonsuzlaştırma, su verimliliği, sürdürülebilir atık yönetimi, yalın üretim ve ham madde verimliliği gibi birçok alanda destek sağlanacaktır.

Ayrıca Kontrol Edin

TÜBİTAK TEYDEB 1501 ve 1507 2024 yılı 2. Çağrıları Açıldı

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu); Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024