Pazar , 26 Mayıs 2024

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ajansların yürüttüğü çalışmaların bölge ölçeğinde uzun vadeye yayılması, sistemli yürütülmesi ve çıktı odaklı olmasını teminen Sonuç Odaklı Programlama yaklaşımını geliştirmiş ve Ajanslar tarafından uygulanması amacıyla gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bu çerçevede Ajansımız tarafından iki adet Sonuç Odaklı Program (SOP) geliştirilmiştir. Bunlar “İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi” ve “Kültürel Mirasın Korunması ve Turizminin Geliştirilmesi” Sonuç Odaklı Programlarından oluşmaktadır. Bu teknik destek programı kapsamında yapılacak başvurularda öncelikle SOP’ların işaret ettiği önceliklere dikkat edilmeli ve bunlar gözetilerek projeler sunulmalıdır.“İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi” Sonuç Odaklı Program ile;

 1. TRC2 Bölgesinin yatırım yapılabilirlik şartlarının arttırılması ve sanayi altyapısının geliştirilerek sanayinin bölge ekonomisi içindeki ağırlığının ülke ortalamasına yaklaştırılması,
 2. Bölge firmalarının ihracat yaptığı hedef ülke sayısının artırılması ve çeşitlendirilmesi ile yurt içi lojistik ve ticaret ağlarına erişimin ve entegrasyonun geliştirilmesi,
 3. Bölgede girişim sayısının artırılması, var olan girişimlerde Ar-Ge, yenilikçilik ve kurumsallaşmanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.

amaçlanmaktadır.

Kültürel Mirasın Korunması ve Turizminin Geliştirilmesi” Sonuç Odaklı Programı ile;

 1. Stratejik sektörlerden kültür ve turizm sektörlerinde uzmanlaşma ve kalitenin artırılması,
 2. Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunarak turizme kazandırılması, turizm alanlarının rehabilitasyonu ve varış noktalarının geliştirilmesi,
 3. Bölgenin ve turistik ürün arzının tanıtımı ve pazarlanması, yerleşmelerin çekim gücünün arttırılması,
 4. Kentsel ölçekte markalaşma çalışmalarının yapılması.

amaçlanmaktadır.

Sonuç Odaklı Programlama yaklaşımına ek olarak, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Ajansların istişareleri sonucunda 2019 yılı teması olarak için “Mesleki ve Teknik Eğitim” konusu belirlenmiştir.Ajans tarafından sağlanacak teknik destek Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;

• Ajans tarafından geliştirilen Sonuç Odaklı Programlar ve Mesleki ve Teknik Eğitim teması ile bütünleşik bir yaklaşım barındırması veya• Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını (TRC2 Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı) uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini veya• Diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamak zorundadır.

Programın Bütçesi

Toplam Bütçe: 600.000,00.- TL. Teknik destek programında sağlanacak azami destek tutarı 15.000.- TL.’dir.

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 Uygun Başvuru Sahipleri

Teknik destekten sadece TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) Bölgesinde yer alan;

 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri (Üniversite bünyesindeki fakültelerin başvurularını Rektörlük adına yapmaları gerekmektedir.)
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları, (RAM, okul, hastane, halk eğitim, gibi kurumların bağlı oldukları il/ilçe/bölge müdürlükleri adına başvuru yapmaları gerekmektedir.)
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Sanayi siteleri,
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri,
 • Kâr amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler,

ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024