Cuma , 19 Temmuz 2024

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği. Karacadağ Kalkınma Ajansı, TRC2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amacıyla 1 Milyon 500 Bin TL. bütçeli 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programını ilan etti.

Ajansın yeni destek türlerinden biri olan Fizibilite Desteği, kâr amacı gütmeyen kuruluşların yatırım projelerine yönelik yaptıkları fizibilitelerin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Bu destek programına, Diyarbakır-Şanlıurfa’da yer alan Valilikler, Kaymakamlıklar, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri), Üniversiteler, Bakanlıklara bağlı Bölge Müdürlükleri, İl, İlçe Müdürlükleri ve Enstitüler, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, vb.), Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar, proje başvurusu yapabilecektir.

Başvuruların destek programının amaç ve öncelikleri kapsamına giren fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmeye yönelik olması gerekirken, Fizibilite Desteği Programının amacı “TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yatırım ortamına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve büyük hacimli yatırım kararlarının kısa vadede yönlendirilmesi amacıyla stratejik nitelikli fizibilite çalışmalarının desteklenmesi” olarak belirlenmiştir.

Başarılı bulunan projelerin en az 20.000 TL en çok 100.000 TL destek alması ve uygulama süresinin en az 3 ay en fazla 12 ay olması öngörülmüştür. Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih olarak 22 Kasım 2019 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Ayrıntılara ve 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programının önceliklerine ulaşmak için tıklayın.

Program Başvuru Rehberi ve Ekleri için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024