Pazartesi , 16 Mayıs 2022

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı Yayınlandı

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı Yayınlandı

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı Yayınlandı. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesinin (IOHS) Hibe Rehberi ve ekleri (Europeaid/162207/ID/ACT/TR) yayımlanmıştır.

Bu teklif çağrısının genel hedefi, iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek ve tutarlı ve kapsamlı stratejilerin uygulanmasını sağlamaktır.

Bu teklif çağrısının özel hedefi, çalışma koşullarını iyileştirmek, iş yerlerinde güvenlik kültürü oluşturmak, kapasite geliştirme, insan kaynakları gelişimini desteklemek, sendikalaşmanın önemini ve iş kazalarından kaynaklanan tazminatları vurgulamak, farkındalığı artırmak, işverenlere ulaşmaktır. NACE Kodlama Sistemine göre belirlenmiş madencilik sektörü ve çok tehlikeli sektörler (madencilik sektörü hariç) için yerel düzeyde çalışanlar ve ilgili paydaşlar ve iş yerlerinin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.

Bu teklif çağrısının önceliği, NACE Kodlama Sistemine göre belirlenen iş sağlığı ve güvenliği durumunu iyileştirmektir;

  • Madencilik sektörü,
  • Çok tehlikeli sektörler (madencilik sektörü hariç)

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Çağrısı Ana Hedef Grupları:

  • İşverenler (bu Teklif Çağrısı kapsamındaki sektörlerde bulunan)
  • Çalışanlar (bu Teklif Çağrısı kapsamındaki sektörlerde çalışanlar)
  • Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
  • Üniversiteler
  • Aileler (bu Teklif Çağrısı kapsamındaki sektörlerde bulunan çalışanlar)
  • Maden, mekanik, metal, metalurji, elektrik ve elektrik, kimya, inşaat, tarım, denizcilikle ilgili teknolojiler alanındaki Mesleki ve Teknik Liseler

 

Bu teklif çağrısı kapsamında öngörülen toplam hibe tutarı 6.000.000 Avro’dur.

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen herhangi bir hibe, aşağıdaki asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır:

  • minimum miktar: 75.000 EUR
  • maksimum tutar: 200.000 EUR

Son başvuru tarihi :

4 Mart 2019

İlgili belgelere ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Bilgilendirme Toplantıları

KAYITLI İSTİHDAM YARATMA PROJESİ HİBE PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI DUYURUSU & BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI Avrupa Birliği tarafından Türkiye’deki …