Pazar , 26 Mayıs 2024

Interreg Ipa Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Verme Çağrısı

Interreg Ipa Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Verme Çağrısı

Interreg Ipa Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Verme Çağrısı. Bulgaristan ve Türkiye arasında işbirliğini artırmak amacıyla, Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan – Türkiye Programı kapsamında İkinci Teklif Verme Çağrısını duyurmaktadır. Program, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı II (IPA II) tarafından eş-finanse edilmektedir.

Programın genel amacı, doğanın korunması ve sürdürülebilir turizm alanlarında Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesinin artırılarak Avrupa bölgesel uyumuna katkı sağlamaktır.

İkinci Teklif Verme Çağrısı için tahsis edilen toplam miktar € 15650351.- Avro’dur.

Interreg Ipa Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi Proje teklifleri, Program kapsamında aşağıdaki Öncelik Eksenleri ve özel hedeflerden birine yönelik olmalıdır:

  • Öncelik Ekseni 1: Çevre

o   Özel Hedef 1.1: Sınır ötesi bölgede doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesi,

o   Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanında doğanın korunması ve ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetiminin işbirliği girişimleri vasıtasıyla kapasitesinin artırılması.

  • Öncelik Ekseni 2: Sürdürülebilir Turizm

o   Özel Hedef 2.1: Doğal, kültürel ve tarihi miras ve ilgili altyapıdan daha iyi faydalanılarak sınır ötesi alanının turistik cazibesinin artırılması,

o   Özel Hedef 2.2: Ortak güzergahların geliştirilmesiyle sınır ötesi turizm potansiyelinin artırılması,

o   Özel Hedef 2.3: Sınır ötesi işbirliği girişimleri vasıtasıyla turizm potansiyelinin sürdürülebilir gelişimi için ağ oluşturulmasının artırılması.

Programın temel amacı, Programın sınır ötesi bölgesinde, yerel ve bölgesel makamların ortak projeler geliştirme ve uygulama kapasitelerinin artırılmasını sağlamaktır. Bu bölgeler Program’da tanımlandığı şekliyle aşağıdaki gibidir:

Bulgaristan Cumhuriyeti’nde: (NUTS III idari sınıflandırması) – Burgaz, Yambol ve Hasköy idari bölgeleri

Türkiye Cumhuriyeti’nde (NUTS III idari sınıflandırması) – Edirne ve Kırklareli illeri

Başvuru Rehberini de içeren belgelerden oluşan başvuru paketine aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir:

www.ipacbc-bgtr.eu;

www.mrrb.government.bg;

www.ab.gov.tr;

http://cbc.ab.gov.tr/

www.eufunds.bg.

Proje teklifleri için son başvuru tarihi  11 Nisan 2018, saat 17:00’dir. (Bulgaristan yerel saati). Proje teklifleri, tamamıyla Elektronik Sistem üzerinden elektronik form kullanılarak sunulmalıdır.

Önümüzdeki aylarda başvuru yapacak kuruluşlara bilgi vermek ve proje hazırlamada destek sağlamak amacıyla Bulgaristan ve Türkiye’de bir dizi etkinlik düzenlenecektir. Bu bilgilendirici etkinliklerin tarih ve yerleri Programın internet sitesinde (www.ipacbc-bgtr.eu) ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için Programın Ortak Sekretaryası ile irtibata geçebilirsiniz:

Hasköy Ana Ofisi: Tel. +359 38 663 888

Edirne Destek Ofisi: Tel. + 90 284 214 9909

Başvuru Paketi:

http://www.ipacbc-bgtr.eu/tr/second-call-application-stage-news/ikinci-teklif-verme-cagrisi-interreg-ipa-bulgaristan-turkiye

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024