Salı , 17 Mayıs 2022

İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi Teklif Çağrısı

İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi Teklif Çağrısı

İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi Teklif Çağrısı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı 2016-2017 dönemi kapsamında “Türkiye’de İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi” çağrısını yayımladı. Çağrının hedefi, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve gerçekleştirilmesi için çalışan insan hakları savunucuları ile insan hakları savunuculuğu yapan ve/veya insan hakları savunucularına destek veren sivil toplum örgütlerinin desteklenmesidir.

Teklif çağrısının başlıca öncelik alanları şunlardır:

  • insan hakları savunucularının korunması;
  • insan hakları savunucularının teknik bilgilerinin ve becerilerinin geliştirilmesi;
  • ihlallerin izlenmesi ve belgelenmesi, insan hakları ihlallerine uğrayanlar için çözüm aranması, cezasızlıkla mücadele gibi konularda insan hakları savunucularının becerilerinin geliştirilmesi;
  • hukukçuların uzmanlıklarının arttırılması ve adalete erişimin iyileştirilmesi için insan hakları savunucularının kapasitelerinin güçlendirilmesi.
36-42 ay arasındaki faaliyetleri kapsayacak teklifle en az 3.400.000, en fazla 3.500.000 Avro hibe talep edilmesi beklenmektedir.
İki aşamalı çağrının ilk aşaması olan proje özetlerinin (kavramsal not-concept note) 20 Mart 2018 günü saat 18.00’e kadar (Brüksel saati) sunulması gerekmektedir. İnsan Hakları Savunucularının Korunması teklif çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgi içeren rehber ve ilgili dokümanlara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Teklif çağrısı ve başvuruya ilişkin sorular, 27 Şubat 2018 tarihine dek DELEGATION-TURKEY-CSF@eeas.europa.eu adresine iletilebilir.

Ayrıca Kontrol Edin

Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Hibe Programı Başvuruları Başladı

Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Hibe Programı Başvuruları Başladı. Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Toplum Desteği …