Cuma , 19 Temmuz 2024

ICT-AGRI-FOOD Era-Net Cofund 1. Çağrısı Açıldı

ICT-AGRI-FOOD Era-Net Cofund 1. Çağrısı Açıldı

ICT-AGRI-FOOD Era-Net Cofund 1. Çağrısı Açıldı. ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Proje kapsamında, TÜBİTAK ile birlikte 23 ülkeden 34 adet, araştırma projelerini fonlayan veya politika oluşturan kurum ortak olarak yer almaktadır. ICT-AGRI-FOOD projesinin amacı, sürdürülebilir gıda üretimi amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin (BİT) gıda üretim zincirinde kullanımı konusunda bilgi paylaşımını desteklemektir.

ICT-AGRI-FOOD 2019 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 28 farklı fonlama kuruluşunun katılımı ve Avrupa Komisyonunun desteği ile 18/12/2019 tarihi itibariyle açılmıştır. Önerilen araştırma projelerinin çağrının amaç ve kapsamıyla ve ülkelerin ulusal ve kurumsal öncelikli alanlarıyla uyumlu olması gerekmektedir. Uluslararası çağrı metni için tıklayınız. Oluşturulacak konsorsiyumlarda çağrıya katılan en az 3 ülkeden ortak yer alması gerekmektedir.

İlk Cofund çağrısı kapsamında, çiftlikten-çatala, çiftçiler, kobiler, gıda işletmecileri, tedarikçiler, politika üreticiler ve tüketicilere kadar tüm gıda zincirinde yer alan aktörler ele alınarak, çok oyunculu bir yaklaşımla sürdürülebilir, izlenebilir, esnek ve şeffaf tarımsal-gıda sistemleri için dijital teknoloji çözümlerinin (nesnelerin interneti (IoT), yapay zekâ, büyük veri, uzaktan algılama, robotik ve otomasyon vb.) geliştirilmesi beklenmektedir.

Gıda zincirinde; birincil üretim, gıda işleme, paketleme, dağıtım, tüketici davranış ve tutumu, hane halkı tüketimi ve yemek servisi (catering) hizmeti dahil en az iki veya daha fazla aşamada etki gözetilerek, atık ve kayıplara ilişkin sorunlar da dikkate alınarak katma değer sağlanması istenmektedir.

ICT-AGRI-FOOD Era-Net Cofund 1. Çağrı kapsamında aşağıda belirtilen tematik alanlarda projeler desteklenecektir:

  • Alan 1 – Tarım-Gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini geliştirmek için veri odaklı Bilgi ve İletişim Teknolojileri çözümleri ve platformları
  • Alan 2 – Tarım-Gıda sistemlerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin benimsenmesi önündeki engellerin tespiti ve çözümü

Çağrıya sunulması planlanan araştırma projeleri, artan gıda talebi, arazi ve doğal kaynaklar için diğer biyokütle kullanımlarından kaynaklanan rekabet, küreselleşme, hayvan veya bitki hastalıklarından kaynaklanan tehditler, çevresel ve iklim değişiklikleri, halk sağlığı sorunları ve değişken ekonomik koşullara uyum sağlamak için dijital çözümleri araştırmalı, geliştirmeli ve test etmelidir. Ayrıca, aşağıda sunulan yaklaşımlara göre proje hazırlanması beklenmektedir.

Çok oyunculu yaklaşım:

Farklı aktör ve paydaşları içermeli (çiftçiler, gıda işletmecileri, perakendeciler/tedarikçiler, lojistik, tüketiciler, sanayi, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve politika üreticiler gibi)

Disiplinlerarası/Disiplinler ötesi yaklaşım:

Farklı bakış açılarını dikkate alarak ve mevcut ağınızın ötesindeki disiplinleri içeren konsorsiyumlar. Konsorsiyumda üniversitelerden, kamu/özel akademik araştırma kurumlarından, endüstriden ve diğer paydaş ortaklardan sosyal, agronomik, ekonomik, çevresel ve veri bilimciler yer alabilir.

Bütünleşik sistem yaklaşımı:

Araştırma alanınızı doğrudan veya dolaylı olarak sistem düzeyinde (ekonomik, çevresel, sosyal, yasal, coğrafi, davranışsal, iş ortamı) etkileyen farklı yönler veya aktörler arasındaki bağlantıları, olası sinerjileri veya değişimleri dikkate alan projeler tasarlanmalıdır.

Projeler kapsamında, gıda zinciri boyunca veri paylaşımı sürecinde, siber güvenlik ve veri standartlarının oluşturulması konularının da dikkate alınması beklenmektedir.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır.

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 03.03.2020
1. aşama önerilerin TÜBİTAK başvuru sistemine sunulması için son tarih: 06.03.2020

ICT-AGRI-FOOD Era-Net Cofund 1. Çağrı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur. Ayrıca, ortak olan diğer ülkelerin de çağrı metninde yer alan ulusal kurallarının incelenmesi tavsiye edilir. Konsorsiyumunuzda yer alan ortaklardan birinin uygun olmaması durumunda tüm projenin iade edilmesi söz konusudur.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası başvuru yapabilmek için:
https://www.ictagrifood.eu/node/40178

İlgili Kişi:
Dr. Meltem SOYDAN KARABACAK
Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)
e-posta: meltem.soydan@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 12 64

ARDEB- 1071 programı detayları için;
Dr. Kamil Öncü ŞEN
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
e-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 18 09

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024