Cuma , 19 Nisan 2024

Hayata Destek Sosyal Hizmetler Danışmanı İhale Duyurusu

Hayata Destek Sosyal Hizmetler Danışmanı İhale Duyurusu

Hayata Destek Sosyal Hizmetler Danışmanı İhale Duyurusu

SOSYAL HİZMETLER DANIŞMANI

BAŞVURU ŞARTLARI

A. Hayata Destek Sosyal Hizmetler Danışmanı İhale Duyurusu Tanıtım

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 • Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.
 • Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.
 • Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.

Hayata Destek Derneği (HDD) Bireysel Koruma Programı kapsamında 8 ilde mültecilere vaka yönetimi ve bilgilendirme hizmetleri sunmaktadır.

HDD, yukarıda bahsedilen illerde, Program ve Operasyon takımlarına danışmanlık hizmeti alımı ile vaka yönetimi ve bireysel koruma konularında destek vermeyi planlamaktadır.

 

Pozisyon: Sosyal Hizmetler Danışmanı
Program: Bireysel Koruma Programı
Bağlı Olduğu Kişi: Bireysel Koruma Programı Yöneticisi
Sorumlu Olduğu Kişiler:
Sözleşme Süresi: Temmuz 2017- Aralık 2017
Çalışma Günleri: Ayda 7-10 İş Günü
Çalışma Yeri: İstanbul, Kayseri, Adana, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin
Genel Sorumluluk Alanları: Bireysel Koruma ve Vaka Yönetimi Aktivitelerini Gözlemlemek ve Saha Çalışanları ile Programı Desteklemek

 

B. Hayata Destek Sosyal Hizmetler Danışmanı İhale Duyurusu Pozisyonun Amacı

Pozisyonun amacı, HDD Bireysel Koruma Programını vaka yönetimi süreçlerinde desteklemek ve vaka yönetimi hizmetlerinin kaliteli ve zamanında verilmesini sağlamak.

C. Hayata Destek Sosyal Hizmetler Danışmanı İhale Duyurusu Görevler ve Sorumluluklar:

Danışman; Bireysel Koruma Programına ve Operasyon takımlarına stratejik destek sunma ve kişilere sağlanan koruma hizmetlerinde rehberlik etme sorumluluğuna sahiptir.

Hayata Destek Sosyal Hizmetler Danışmanı İhale Duyurusu Spesifik görevler:

 • Program stratejilerinin ve aktivite planlarının oluşturulmasına destek vermek
 • Stratejik kararlar konusunda Program ekibine rehberlik sağlamak
 • Karmaşık vakalar hakkında Program ve Teknik ekibe sosyal hizmetler perspektifinden rehberlik sağlamak, bu vakalar için pratik çözüm önerileri geliştirmek
 • Koruma izleme raporlarının yanısıra sosyal hizmetler ve koruyucu mekanizmalar hakkında saha ekipleri için hazırlanan rehber ve yönlendirme haritalarına geri bildirim vermek
 • Savunuculuk alanlarının ve yol haritasının oluşturulmasına destek vermek
 • Ulusal ve yerel düzeyde kamu otoriteleri ile ilişki geliştirme de rehberlik sağlamak, gerekli durumlarda kamu otoriteleri olan görüşme ve toplantılara katılmak
 • HDD operasyon alanlarını düzenli aralıklarla ziyaret ederek kamu ilişkileri, sosyal koruma mekanizmları, vakalarda sıklıkla karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili olarak saha koordinatörleri ve proje müdürleri ile deneyim ve bilgi paylaşımında bulunmak
 • İhtiyaç dahilinde mültecilerin sosyal hizmet mekanizmalarına erişimi konusunda saha ekiplerine eğitim vermek

D. Zaman Çerçevesi

Aktif çalışma süresi, sözleşmenin imzalanmasından başlayarak altı aylık uygulama süresi boyunca dağıtılacak 45 gün olarak tahmin edilmektedir. Projenin uzatılması halinde, karşılıklı mutabakat doğrultusunda bu süre uzatılabilir.

Sözleşme Başlangıç Tarihi:  12 Temmuz 2017

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Aralık 2017

E. Görev Yeri

Danışmanlık hizmeti HDD Genel Merkezi’nde ve saha ofislerinde verilecektir. Seyahat masrafları Hayata Destek Derneği tarafından karşılanacaktır.

F. Şartlar ve Koşullar

Hayata Destek Derneği fırsat eşitliğine inanır ve bu çerçevede işe alım süreçlerini yönetir.

Hayata Destek Derneği tüm idari ve operasyonel süreçlerinde çocuk koruma politikası göz önünde bulundurarak hareket eder.

İlgilenen adaylar 11 Temmuz 2017 tarihine kadar başvurularını yapabilirler. Başvuru için gerekenler:

 • Güncel bir Özgeçmiş
 • Hukuki danışmanlık için ihale metni. Metin 30 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olmalı ve yukarıda bahsi geçen tüm ihtiyaçları karşılamalı. Fiyatlandırma kotası Türk Lirası olarak verilmeli.

 

Lütfen başvurunuzda başvurduğunuz ilanın referans numarasını (xxxx) belirtiniz

 

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

 • Sözleşme Makamı

Bu İş Tanımı için Sözleşme Makamı HDD’dir.

A. Aranan Özellikler

 • Çocuk koruma, vaka yönetimi ve sosyal servisler konusunda teknik destek, politika ve kapasite geliştirme üzerine 10 yıllık deneyim (Akademik deneyim tercih sebebidir).
 • Kriz ortamı ve yerinden edilmiş kişiler için koruma politikalarının geliştirilmesi konusunda uzmanlık.
 • Suriye krizi ile ilgili koruma politikalarının geliştirilmesi ve program uygulanmasına yönelik deneyim tercih sebebidir.
 • Mülteci, çocuk ve kadın koruma konularında deneyim tercih sebebidir.
 • Kamu kurumları ve yerel yönetimler seviyesinde savunuculuk deneyimi.
 • Koruma izleme ve geliştirme alanlarında deneyim tercih sebebidir.
 • Çocuk koruma ile ilgili araştırma deneyimi. Nicel ve nitel veri toplayabilme, karşılaştırmalı ve kapsamlı analizler yapabilme deneyimi.

CV ile birlikte tekliflerin 11.07.2017 tarihine kadar ihale@hayatadestek.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?