Çarşamba , 24 Temmuz 2024

Hayata Destek Derneği Çocuk Hakları Eğiticisi İhale Duyurusu

Hayata Destek Derneği Çocuk Hakları Eğiticisi İhale Duyurusu

Hayata Destek Derneği Çocuk Hakları Eğiticisi İhale Duyurusu

ÇOCUK HAKLARI VE ÇOCUK KATILIMI

EĞİTİCİ GÖREV TANIMI

Ref: xxx

Hayata Destek Derneği, Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerinin azaltımı, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini aza indirgemek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek hedefleri doğrultusunda sürmekte olan stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 • Mülteci Destek Programı: Türkiye’deki mültecilerin sayısı ve zarargörebilirliği arttığı sürece, Hayata Destek, kamplar dışında hayatını sürdüren mültecilere insani yardım ve koruma sağlamaya devam edecektir.
 • Çocuk Koruma Programı: Hayata Destek, Suriyeli çocuklar ile mevsimlik gezici tarım göçünden etkilenen çocuklara yönelik koruma hizmetleri ve psikososyal destek çalışmaları yürütmektedir. Çalışan çocuklar ile risk altındaki çocukların eğitime devamlılıklarına katkı sağlayan Hayata Destek, yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktivitelerin yanı sıra farkındalık arttırma çalışmaları ve atölyeler düzenlemektedir.
 • Sivil Toplum Afet Platformu: Hayata Destek paydaş kurumlarla birlikte, sivil toplum aktörlerini doğal ve çatışma kaynaklı afetlere ilişkin konularda bilgi paylaşımı, kapasite geliştirme ve savunuculuk için bir araya getirecek bir platform oluşturmuştur.

STL’nin çocuk koruma politikasını tüm çalışanlar arasında yaygınlaştırmanın bir aracı olarak toplum merkezleri ve vaka yönetimi alanlarında çalışan saha çalışanı, proje sorumlusu, proje yöneticisi ve uzmanlara açık olmak üzere çalışanların çocuk hakları ve çocuk katılımı konularında kapasitelerini artırmayı amaçlayan bir eğitim düzenlenecektir. Eğitimlerin hazırlanması, uygulanması ve kısa vadeli takibini içerecek biçimde sorumluluk alabilecek uzman eğiticiler (2 kişi) aranmaktadır. Bu eğitim kapsamında aşağıdaki konuların ele alınması beklenmektedir:

 • Çocuk ve Çocukluk
 • Çocukluk – Tarihçe ve Değişim
 • Çocuk Gelişim Dönemleri
 • İnsanın Değeri, İnsan Onuru, İnsan Hakları
 • Çocuk Hakları ve Felsefesi
 • Hak-İnsan Hakları, Çocuk Hakları
 • Devlet ve Sorumlulukları
 • Ayrımcılığın Kökenleri ve Mağdur Gruplar
 • Ayrımcılık Yasağı
 • Katılım İlkesi
 • Yaşama ve Gelişme
 • Çocuğun Yüksek Yararı
 • Çocuk Haklarına Dayalı/ Çocuk Dostu Uygulamalar
 • Çocuklarla Çalışma
 • İletişim
 • Çocuklarla Çalışmada Ekip Çalışması
 • Uygulama Örnekleri
 • Sivil Toplum Çalışmalarında Çocuk Katılımının Sağlanması
Pozisyon: Çocuk Hakları Eğiticisi
Program: Çocuk Koruma Programı
Yönetici: Zeynep Ekin Aklar – Hilal Gençay
Katılımcılar: Urfa, Hatay Toplum Merkezi çalışanları, Adana, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Kayseri, İstanbul, Urfa and Mardin Vaka Yönetimi çalışanları
Sözleşme Süresi: 30 Mayıs – 30 Ağustos 2017
Çalışma Yeri: Urfa Toplum Merkezi, Hatay Toplum Merkezi, Adana Vaka Yönetimi Ofisi, Diyarbakır Ofisi, Kayseri Vaka Yönetimi Ofisi, İstanbul Genel Merkez
Genel Sorumluluklar: Toplum merkezleri ve vaka yönetimi alanlarında çalışan STL saha çalışanı, proje sorumlusu, proje yöneticisi ve uzmanların çocuk hakları ve çocuk katılımı konularında güçlenmesini desteklemek.

 

Hayata Destek Derneği Çocuk Hakları Eğiticisi İhale Duyurusu Temel Sorumluluklar

 • Eğitim içeriğinin Hayata Destek Derneği Çocuk Koruma Uzmanı ile ilişki içinde hazırlanması.
 • Eğitimin 5 ayrı lokasyonda uygulanması.
 • Eğitimlerin sonunda kısa bir değerlendirme raporunun hazırlanması.

Hayata Destek Derneği Çocuk Hakları Eğiticisi İhale Duyurusu Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Çocuk hakları ve çocuk katılımı konusunda en az 5 senelik eğitmenlik tecrübesi olan,
 • Çocuk katılımı ve çocuklarla çalışma konusunda eğitmenlik dışı deneyimleri bulunan,
 • Tercihen sivil toplum alanında çalışmış/çalışıyor olan,
 • Güçlü iletişim becerisi olan,
 • Farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen

Hayata Destek Derneği Çocuk Hakları Eğiticisi İhale Duyurusu Şartlar ve Koşullar

CV ile birlikte Teklif Mektubu gönderilmelidir. Teklifler yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden günlük net  olarak TL bazında verilecektir. Varsa konaklama ve seyahat bedelleri teklif edilen tutara dahil olacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi projenin süresi sonuna kadar olmalıdır.  Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

CV ile birlikte tekliflerin 31/05/2017 tarihine kadar ihale@hayatadestek.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024