Cuma , 19 Temmuz 2024

Hayata Destek Orff Schulwerk Uzmanı İhale Duyusu

Hayata Destek Orff Schulwerk Uzmanı İhale Duyusu

Hayata Destek Orff Schulwerk Uzmanı İhale Duyusu

ORFF SCHULWERK DANIŞMANI

Ref:OSCH

 

Hayata Destek Derneği, Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerinin azaltımı, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini aza indirgemek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek hedefleri doğrultusunda sürmekte olan stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 • Mülteci Destek Programı: Türkiye’deki mültecilerin sayısı ve zarargörebilirliği arttığı sürece, Hayata Destek, kamplar dışında hayatını sürdüren mültecilere insani yardım ve koruma sağlamaya devam edecektir.
 • Çocuk Koruma Programı: Hayata Destek, Suriyeli çocuklar ile mevsimlik gezici tarım göçünden etkilenen çocuklara yönelik koruma hizmetleri ve psikososyal destek çalışmaları yürütmektedir. Çalışan çocuklar ile risk altındaki çocukların eğitime devamlılıklarına katkı sağlayan Hayata Destek, yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktivitelerin yanı sıra farkındalık arttırma çalışmaları ve atölyeler düzenlemektedir.
 • Sivil Toplum Afet Platformu: Hayata Destek paydaş kurumlarla birlikte, sivil toplum aktörlerini doğal ve çatışma kaynaklı afetlere ilişkin konularda bilgi paylaşımı, kapasite geliştirme ve savunuculuk için bir araya getirecek bir platform oluşturmuştur.

Şu anda, STL faaliyetleri arasında, sanat atölyeleri, bilinçlendirme oturumları,meslek edindirme kursları, yaşam becerileri programları ve mesleki eğitim yoluyla psikososyal ihtiyaçlarına cevap olabilmek için Toplum Merkezi temelli koruma programları aracılığıyla Suriyeli mültecileri desteklemektedir. Mültecilerin ve hassas grupların yararlanabileceği PSS faaliyetlerinin ve özel eğitim hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla bir ‘Orff Schulwerk Uzmanı’ aranmaktadır. Orff Schulwerk ve Müzik Terapisi uzmanının, eğitmenlerin eğitimi ve müzik terapisi için bir aksiyon haritası hazırlaması yapması hedeflenmektedir. Ayrıca, özel eğitim gereksinimindeki çocuklar için müziğin kullanılması konusunda personel kapasitesini artırmaya yönelik şartları belirleyecektir.

 

Pozisyon: Danışman
Program: Psikososyal Aktiviteler
Yönetici: Proje Yöneticisi
Kursiyerler: Hatay Toplum Merkezi Yararlanıcıları
Sözleşme Süresi: 11/04/2017-30/04/2017
Çalışma Yeri: Hatay Toplum Merkezi
Genel Sorumluluklar: Mülteci ve dezavantajlı çocukların müzik ve ritm derslerinin içeriğinin hazırlanmasına rehberlik etmek, eğiticilerin eğitimi için planlama hazırlamak

 

Hayata Destek Orff Schulwerk Uzmanı İhale Duyusu Temel Sorumluluklar

 • Müzik Terapisinde personelin potansiyel kapasitesini ortaya koyan çalışmaların yapılması.
 • Farklı faydalanıcı gruplar için bütün yıl etkinliklerin uygulanması için eğiticilerin sürdürülebilir eğitimi için bir haritalama yapılması.
 • Müzik ve ritim terapisinin takip ve izlenmesindeki başarı göstergelerini belirlenmesi.
 • Gerekli ekipman listesinin hazırlanması, gerekli alımlar için STL ekibi ile takipte bulunulması,
 • Proje Yöneticisi gözetiminde sorumlu proje personeli ile eğitimlerin planlama stratejisinin yapılması,
 • Kullanılan ekip ve ekipman içeriği ile ilgili geribildirim sağlanması,

 

Hayata Destek Orff Schulwerk Uzmanı İhale Duyusu Nitelikler

 • ‘Orff Schulwerk’ programında ileri düzey ve ilgili alanda gerekli eğitim sertifikalara sahip olmak.
 • Travmatik ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuk gruplarına yönelik bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
 • Sivil Toplum Kuruluşları ve NGO’lar ile çalışma deneyimi.
 • Eğitim araçlarını geliştirme, eğitim, koçluk ve mentorluk verme konusunda deneyimli olmak,
 • Kişilerarası iletişim ve temsil becerilerine sahip olmak
 • Yurtiçi seyahat etme engeli olmamak
 • Farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Eğitim malzemeleri hazırlamak için yeterli bilgi ve deneyime sahip olan
 • Sahne sanatları konusunda bilgi tercih sebebidir.

 

Şartlar ve Koşullar

CV ile birlikte Teklif Mektubu gönderilmelidir. Teklifler yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden günlük net  olarak TL. bazında verilecektir. Varsa konaklama ve seyahat bedelleri teklif edilen tutara dahil olacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi projenin süresi sonuna kadar olmalıdır.  Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

CV ile birlikte tekliflerin 11.04.2017 tarihine kadar OSCH referans numarası belirtilerek ihale@hayataderstek.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024