Cuma , 19 Nisan 2024

Hayata Destek Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Eğitimi Eğitmen Talebi

Hayata Destek Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Eğitimi Eğitmen Talebi

Hayata Destek Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Eğitimi Eğitmen Talebi

HAYATA DESTEK DERNEĞİ / SUPPORT TO LIFE

www.hayatadestek.org / www.supporttolife.org

 

Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Eğitim

Ref:2017092001

 

Hayata Destek Derneği, Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerinin azaltımı, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Proje, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini aza indirgemek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek hedefleri doğrultusunda sürmekte olan stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 • Mülteci Destek Programı: Türkiye’deki mültecilerin sayısı ve zarargörebilirliği arttığı sürece, Hayata Destek, kamplar dışında hayatını sürdüren mültecilere insani yardım ve koruma sağlamaya devam edecektir.
 • Çocuk Koruma Programı: Hayata Destek, Suriyeli çocuklar ile mevsimlik gezici tarım göçünden etkilenen çocuklara yönelik koruma hizmetleri ve psikososyal destek çalışmaları yürütmektedir. Çalışan çocuklar ile risk altındaki çocukların eğitime devamlılıklarına katkı sağlayan Hayata Destek, yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktivitelerin yanı sıra farkındalık arttırma çalışmaları ve atölyeler düzenlemektedir.
 • Sivil Toplum Afet Platformu: Hayata Destek paydaş kurumlarla birlikte, sivil toplum aktörlerini doğal ve çatışma kaynaklı afetlere ilişkin konularda bilgi paylaşımı, kapasite geliştirme ve savunuculuk için bir araya getirecek bir platform oluşturmuştur.

Hayata Destek Derneği; bireysel koruma programı, toplum temelli koruma programı, çocuk koruma programı ve geçim kaynakları programı aracılığıyla Suriyeli mültecileri desteklemektedir. Şu anda, Hayata Destek’in faaliyetleri arasında, sanat atölyeleri, bilinçlendirme oturumları, meslek edindirme kursları, yaşam becerileri programları ve mesleki eğitim yoluyla psikososyal ihtiyaçlarına cevap olabilmek için bu gibi programları yeralmaktadır. Hatay Toplum Merkezimizde yararlanıcılarımıza Cinsel Üreme Sağlığı konularında eğitim verebilecek eğitmen aramaktayız.

 

Pozisyon: Eğitmen
Program: Vaka Yönetimi Projesi
Yönetici: Vaka Yönetimi Proje Yöneticisi
Sözleşme Süresi: 1 gün
Çalışma Yeri: Hatay Ofis
Genel Sorumluluklar: HIV/AIDS konusunda bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak, üreme sağlığı, cinsel sağlık, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak

 

Temel Sorumluluklar

 

 

 • Vaka Yönetimi Proje ekipleri için kan yolu ile bulaşan enfeksiyonlar hakkında bilgi vermek
 • Cinsel sağlık, üreme sağlığı haklarında bilgi aktarımı
 • HIV& AIDS konusunda bilgilendirme yapmak
 • Aile planlaması nedir, gebeliği önleyici yöntemler nelerdir konularında bilgilendirme yapmak
 • Akran eğitim methodu ile tasarlanan eğitimin uygulanması
 • Proje ekiplerinin konu ile ilgli sorularının cevaplanması

Nitelikler

 • En az 3 senelik eğitmenlik deneyimi
 • Akran eğitim methoduna hakim
 • Cinsel sağlık üreme sağlığı konusunda eğitim almış ve bunu yaygınlaştırmış
 • Üniversitelerin sosyal bilim, eğitmen ya da sağlık bilimlerinden mezun
Şartlar ve Koşullar

CV ile birlikte Teklif Mektubu gönderilmelidir. Teklifler yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden günlük net olarak TL bazında verilecektir. Varsa konaklama ve seyahat bedelleri teklif edilen tutara dahil olacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi projenin süresi sonuna kadar olmalıdır.  Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

CV ile birlikte tekliflerin 25.09.2017 tarihine kadar ihale@hayatadestek.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?