Pazar , 23 Haziran 2024

Avrupa Gençleri Birlikte Teklif Çağrısı Erasmus – KA3

Avrupa Gençleri Birlikte Teklif Çağrısı Erasmus - KA3

Avrupa Gençleri Birlikte Teklif Çağrısı Erasmus – KA3  Avrupa Gençleri Birlikte Erasmus – KA3 adlı proje teklif çağrısı (European Youth Together 2020 Call EACEA/10/2020) yayınlanmıştır.

Erasmus+ “Avrupa Gençleri Birlikte” teklif çağrısı gençlerin Avrupa sivil yaşamına katılımının yanı sıra sınır ötesi değişim ve hareketlilik faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

” Avrupa Gençleri Birlikte” , beş farklı uygun Erasmus + program ülkesinden en az beş gençlik kuruluşunun AB ile ilgili fikirlerini paylaşmak, daha geniş gençlik katılımını teşvik etmek ve Avrupa vatandaşlığı duygusunu güçlendirmeye yönelik girişimlere destek verecektir. Girişimler, Avrupa’nın farklı coğrafyalarındaki ​​gençleri bir araya getirmeli ve özellikle gençlerin kapsayıcı katılıma ilişkin zorluklarla mücadele etmesi ve COVID-19 salgı ile ortaya çıkan durumları ele almalıdır.

“Avrupa Gençleri Birlikte” projeleri, Avrupa çapında (Erasmus + program ülkeleri) gençlerle yakın işbirliği içinde yürütülecek bölgesel ortaklıkları teşvik eden iletişim ve işbirliği ağları oluşturmayı hedefliyor. Bu ağlar fiziksel veya çevrimiçi olarak hareketlilik faaliyetleri düzenleyebilir, gençlik liderleri için eğitimler verebilir, gençlerin birlikte proje hazırlamasını teşvik edebilir.

Projeler, 2019-2027 AB Gençlik Stratejisi’nde yer alan ‘Kapsayıcı Toplumlar’‘Bilgi ve Yapıcı Diyalog’ ve ‘Sürdürülebilir ve Yeşil Avrupa’ tematik önceliklerini teşvik etmelidir. Ayrıca, yakın zamanda ortaya çıkan COVID-19 salgınının sosyo-ekonomik etkilerini azaltmak için özellikle  gençlik sektörünün Corona virüs krizi sonrası toparlanmayla başa çıkabilmesine dair özel tedbirler ve kapasite geliştirme çalışmaları  konu edilebilmektedir. Bunu yaparken, gençlik ağları, dijital beceriler ve yeşil yaşam tarzlarıyla ilgili zorluklarla uyumlu olan dayanışma ve kapsayıcılığı düzenleme yollarını düşünebilirler.

Avrupa Gençleri Birlikte Teklif Çağrısı Erasmus – KA3 Kimler Başvurabilir?

Teklif çağrısı, Erasmus + Program ülkeleri içindeki farklı ülke ve bölgeleri kapsayan ortaklıklarda gençleri harekete geçirme kapasitesine sahip en az beş ortak içeren projeler önerecek olan gençlik STK’larını, kamu kurumlarını ve gayri resmi gençlik gruplarını, özellikle taban seviyesinde faaliyet gösterenleri hedefliyor.

Başvuran kuruluş:

Erasmus + program ülkesinde kurulan gençlik alanında (Gençlik STK’sı) çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluşlar başvuran olabilir.

Ortak kuruluşlar:

Erasmus + Program ülkesinde kurulmuş Gençlik alanında çalışan kar amacı gütmeyen kuruluşlar (özel veya kamu) ve STK’lar (Avrupa Gençlik STK’ları dahil); – kamu kurumları (ulusal, bölgesel, yerel) ortak olarak projede yer alabilir.

Hazırlanacak olan projede  Erasmus + Programı ülkesinde yerleşik 5 farklı ülkeden en az 5 ortak / kuruluş bulunmalı ve coğrafi denge gözetilmelidir.

Avrupa Gençleri Birlikte Teklif Çağrısı Erasmus – KA3  Bütçe ve Süre:

Bu teklif çağrısı kapsamında projelerin eş finansmanı için ayrılan toplam bütçenin € 5,000,000.- Avrodur.

AB’den talep edilebilecek hibe katkısı minimum €100,000.- – maksimum €500,000.- Avro’dur.  Toplam uygun proje maliyetlerinin % 80’i oranında maksimum eş finansman sağlanabilir.

Proje süresi 9 ila 24 ay arasında olmalıdır.

Son başvuru tarihi:

28 Temmuz 2020 – Brüksel saati ile 17:00

Uygun Faaliyetler

Hazırlanacak projeler için aşağıdaki faaliyet türleri uygundur:

  • Ağ oluşturma ve yaygın veya resmi olmayan eğitim fırsatları, çevrimiçi faaliyetlerin desteklenmesi ve hazırlanması ve gençlerin projelerinin geliştirilmesi dahil olmak üzere gençler arasında büyük ölçekli değişimleri içeren hareketlilik faaliyetleri;
  • Gençlerin gençlerle ilgili AB politika faaliyetlerine erişimini ve gençliğin katılımını kolaylaştıran faaliyetler;
  • Deneyim ve iyi uygulama değişimleri; ağ kurma ve diğer gençlik örgütleriyle ortaklıklar; hedef gruplar, sektörler ve / veya sistemler üzerindeki politika etkisini arttırmak amacıyla diğer paydaşlar ve / veya politika yapıcılar ile toplantılara, seminerlere veya çevrimiçi forumlara katılım;
  • Avrupa STK’ları / Sivil Toplum örgütleri / AB çapında ağlar geliştirme girişimleri ve etkinlikleri;
  • Gençlik alanındaki AB politika öncelikleri hakkında bilinçlendirme, bilgilendirme, yayma ve tanıtım faaliyetleri (seminerler, çalıştaylar, kampanyalar, toplantılar, kamuya açık tartışmalar, istişareler vb.)

Proje faaliyetleri sınır ötesi nitelikte olmalıdır ve Avrupa (Erasmus+ Program Ülkeleri), ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde gerçekleştirilebilir. Katılımcı kuruluşlar, tabandan daha fazla sayıda gence ulaşmayı sağlayacak bağlantı stratejileri izlemelidir.

Faaliyetler göçmen kökenli; ve / veya dezavantajlı sosyal kökenlerden uzak / kırsal bölgelerden olanları da içeren çeşitli genç nüfusun katılımına önem vermelidir.

Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansına yapılacak proje başvurusu için https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ adresinden giriş yapılarak ve başvuru gönderme prosedürünü takip edilmelidir.

Elektronik başvuru yapmadan önce, başvuru sahiplerinin kuruluşlarını Fon ve İhale Fırsatları Portalı’na kaydolarak PIC kodu (Katılımcı Kimlik Kodu) almaları gerekmektedir.

Detaylar için tıklayın.

Projeye ilişkin her türlü sorunuz için: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu

Erasmus+ Programı çatısındaki eğitim, gençlik ve spor hibelerinin ülkemizdeki yönetiminden sorumlu kamu kuruluşu Başkanlığımızın ilgili kuruluşu olan AB Eğitim, Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)dır.

Detaylı bilgi içinwww.ua.gov.tr

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024