Pazar , 23 Haziran 2024

ERA-NET FOSC Çağrısı Ön Duyurusu

ERA-NET FOSC Çağrısı Ön Duyurusu

ERA-NET FOSC Çağrısı Ön Duyurusu. FOSC (Food Systems and Climate) ERA-NET Cofund projesinin temel amacı, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere dirençli ve sürdürülebilir olan gıda değer zincirinin geliştirilmesini hedeflemektedir. İlgili çağrı kapsamında, iklim değişikliği ile karşı karşıya kalan gıda sistemlerinin riskleri ve zayıf yönleri değerlendirilecektir. Tedarik zincirlerinde beklenen etkiler de dahil olmak üzere, dirençliliği ve sürdürülebilirliği arttırmak için düşük karbon ayak izine sahip çözümler (teknolojik ve/veya teknolojik olmayan) sunulması beklenmektedir. Fiyat değişkenliği, besleyici gıda maddelerine erişimin bölgesel boyutları gibi iklim değişikliğinin farklı gıda zincirleri üzerindeki sosyo-ekonomik etkileri de bu çağrının hedefleri arasındadır.

Projeye, 20 farklı ülke ve 3 kıtadan (Avrupa, Afrika ve Latin Amerika) bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 24 farklı kuruluş katılmaktadır. Bu kapsamda, FOSC projesinin 2019 yılı çağrısının 02/12/2019 tarihi itibariyle açılması planlanmaktadır.

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 12/02/2020 17:00 h (CET)
2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 21/07/2020 17:00 h (CET)

Çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve kıtalararası araştırmaları içermesi gerekmektedir. Oluşturulacak konsorsiyumlarda, en az 2 kıtadan (Avrupa, Afrika, Latin Amerika) en az 4 ülke yer almalıdır. Konsorsiyumlarda yer alan 4 ülkeden en az 2’si Avrupa ülkelerinden ve diğer 2’si ya Afrika ya Latin Amerika veya her ikisinden de bir ülke olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Proje başvuruları aşağıda belirtilen konulardan en az birisiyle ilgili alanları kapsamalıdır:

  • İklim değişikliğinin; üreticiler, fiyatlar, erişilebilirlik, kalite, uluslararası ticaret ve gıda güvencesi üzerine etkisi ve sonucunda  meydana gelen tüketici davranışlarındaki değişiklikler dahil olmak üzere gıda değer zincirinde oluşturduğu riskleri değerlendirmek,
  • Değişen gıda ihtiyaç ve kullanım şekillerinin etkilediği sürdürülebilir ve esnek gıda değer zincirlerini oluşturmak, gıda sistemlerinin girdi ve çıktılarında verimliliği artırmak için yenilikçi teknoloji yayılımını teşvik etmek,
  • İklimsel değişiklikler çerçevesinde, gıda güvencesinin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilebilmesi amacıyla tarımsal gıda üretimi ve gıda pazarlarındaki esnekliğin artırılması ve fiyatlardaki dalgalanmanın azaltılması,
  • Gıda atıklarını azaltmak ve yan ürünleri değerlendirmek için özgün/yeni yaklaşımlarla iklim değişikliği kaynaklı gıda kayıplarının azaltılması, iklim değişikliği kaynaklı gıda kayıpları ve atıklarını azaltmak amacıyla yeni yaklaşım ve kullanım yollarının geliştirilmesi.

Çağrı metni hazırlık aşamasında olup, tamamlanınca ortak çağrı sekreteryasının web sayfasında yayınlanacaktır. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

ERA-NET FOSC Çağrısı ön duyurusu ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve proje ortağı bulmak için:

https://www.foscera.net/en/www.foscera.net.htm

 

İlgili Kişiler:

Genel Konular İçin:

Dr. M. Emre SARI
Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)
e-posta: emre.sari@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 12 65

Serkan TUNA
Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)
e-posta: serkan.tuna@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 12 66

ARDEB 1071 Programı için:

Dr. Fahriye ERTUĞRUL
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
e-posta: fahriye.ertugrul@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 18 05

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024