Çarşamba , 24 Temmuz 2024

Enerji Verimliliği Projeleri Destekleri ’ne Ait Sorular

Enerji Verimliliği Projeleri Destekleri ’ne Ait Sorular

Enerji Verimliliği Projeleri Destekleri ’ne Ait Sorular

1. Programın amacı nedir?

 • Enerji verimliliği yatırımları önündeki finansal engellerin aşılması, enerji verimliliği yatırımlarının teşvik edilmesi
 • Sanayide oldukça yüksek olan enerji yoğunluğunun düşürülerek, enerji maliyetlerinin toplam üretim üzerindeki payının azaltılması ve rekabet gücünün korunması,
 • Çevre üzerindeki olumsuz etkinin azaltılması,
 • Sanayi kuruluşlarının enerji etütlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır.

2. Program başvuru koşulları nelerdir?

Tüm sanayi kuruluşları başvurabilir.

3. Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?

En fazla 18 aydır.

4. Programda sağlanan desteğin miktarı, oranı ve koşulları nedir?

Destek en az 100.000$, en fazla 1.000.000$ olmak üzere %0 faizli kredi şeklindedir.

Projenin en fazla %50’si oranında destek verilir.

5. Enerji Verimliliği Projeleri Destekleri Geri Ödeme Koşulları Nelerdir?

Proje bitiminden itibaren 1 yıl ödemesiz süre ardından daha sonraki 3 yıl boyunca 7 eşit taksitte geri ödenir.

6. Destek Alabilmek İçin Ne tür Masraflar Yapılmaktadır?

Proje başvurusu için TTGV’ye 50$ başvuru ücreti yatırılır.

Enerji Verimliliği Projeleri Destekleri Proje kabul edildiğinde, desteğinin %6’sına karşılık gelen tutar, sözleşme imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde nakden TTGV’ye ödenir.

7. Hangi Araştırma geliştirme Aşamaları Desteklenir?

 • Enerji Etütleri
 • Tasarım/Kavram geliştirme
 • Prototip üretimi
 • Pilot tesis kurulması
 • Entegrasyon, Kurulum ve İşletmeye alma evresi

8. Programda hangi giderler desteklenecektir?

 1. Proje kapsamında öngörülen sürede çalışan personel (araştırmacılar, teknik personel ile projeye destek hizmeti veren personel) giderleri
 2. Proje faaliyeti için satın alınan veya kullanılan alet, teçhizat, giderleri
 3. Proje faaliyeti esnasında kullanılan malzeme ve diğer sarf giderleri
 4. Proje faaliyeti için, danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmet alımları ile özel sektör kuruluşlarına proje kapsamında yaptırılan her türlü imalat veya bu kuruluşlardan yapılan hizmet alımları
 5. Proje kapsamında yapılan seyahat ve nakliye giderleri

Ayrıca Kontrol Edin

Hızlı Destek Programı hakkında Sık Sorulan Sorular

Pandemiden etkilenen imalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’na ilişkin sizlerden gelen soruları derledik. …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024