Cuma , 19 Temmuz 2024

EIG CONCERT Japan 2020 Çağrısı Açıldı

EIG CONCERT Japan 2020 Çağrısı Açıldı

EIG CONCERT Japan 2020 Çağrısı Açıldı. Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında, “Dirençli, Sağlam ve Güvenli Toplumlar için Bilgi ve İletişim Teknolojileri-BİT (Information and Communications Technology for Resilient, Safe and Secure Society)”  başlıklı ortak işbirliği çağrısı açılmıştır. 17 Temmuz 2020 (Saat 12.00 Gün Ortası, Orta Avrupa Saati) tarihine kadar başvuru yapılabilecek olan çağrının, BİT ana başlığı ve aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde, küresel sorunlara işaret etmesi amaçlanmaktadır:

  • İlk afet müdahalesi ve kurtarma süreçleri dahil olmak üzere afet önleme ve hafifletme,
  • Nüfusun yaşlanması, kentleşme ve kırsal nüfusun azalması çerçevesinde yeni bir sosyal tasarım ve altyapı,
  • Kuantum sonrası dönemi de göz önünde bulundurarak, siber saldırıların önlenmesi ve bunlardan kurtarılması da dahil olmak üzere siber güvenlik,
  • Sahte haberlerin etkisi dahil olmak üzere dijital toplumda etik ve mahremiyet ilgili endişeler gibi sosyal konular,
  • Yapay zeka ve karar alma süreçlerinde ve daha geniş toplumdaki rolü,
  • Enerji, kaynak ve gıda güvenliği,
  • Donanımlara özgü esnek ve güvenli sistemler

EIG CONCERT Japan 2020 Çağrısı Kimler Başvurabilir?

Çağrıya, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve özel kuruluşlar maksimum 3 yıllık araştırma ve yenilik projeleri önerileri ile başvurabilir. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun (çağrıya fon sağlayan yukarıdaki ülkelerden olmak şartıyla) en az 2 Avrupalı ve 1 Japon ortaktan oluşması gerekmektedir. Bu asgari şartı sağlamak kaydıyla, istenirse çağrıda yer almayan ülkelerden ortaklar da kendi fonlarını karşılama taahhüdü ile konsorsiyuma dâhil edilebilir.

EIG CONCERT Japan 2020 Çağrısı Başvuru ve Değerlendirme Süreci Nasıl Olacak?

EIG CONCERT Japan 2020 yılı çağrısı, tek aşamalı uluslararası başvuru/değerlendirme ile iki aşamalı ulusal başvuru süreci (ön başvuru ve detaylı başvuru) ile yürütülecektir.

Proje konsorsiyumu adına koordinatör ülkenin, ortak çağrı sekretaryasının web sayfası üzerinden (https://ptoutline.eu/app/eigjapan_jc2020) tek bir uluslararası başvuru yapması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, konsorsiyumunun tüm ortaklarının ulusal fonlayıcı kuruluşlarına eş zamanlı ulusal başvuru yapmaları zorunludur. Türkiye’den başvurular TÜBİTAK’a yapılacaktır.

TÜBİTAK, ulusal başvuruları https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden elektronik imzalı* olarak iki aşamada (ön başvuru/detaylı başvuru) alacaktır. Başvuruya ilişkin tüm gerekli bilgi ve belgeler bu adreste yer almaktadır. Ulusal ön başvuruların 22 Temmuz 2020 tarihine (Saat 17.30, Türkiye Saati)  kadar tamamlanması gerekmektedir. Sadece uluslararası değerlendirme sonucu desteklenmesine karar verilen projelerin Türk ekipleri detaylı başvuru (ikinci aşama) yapacaktır.

Proje önerileri uluslararası değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Uluslararası değerlendirme sonunda başarılı bulunan projeler kendi ulusal fonlama kuralları çerçevesinde fonlanacaktır. EIG CONCERT Japan Çağrı Sekretaryası tarafından koordine edilecek uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirmesi sonuçları TÜBİTAK tarafından nihai değerlendirme sonucu olarak kabul edilecektir. Desteklenecek projeler hakem değerlendirme sonuçları temel alınarak tüm fonlayıcıların temsil edildiği Çağrı Yürütme Kurulu toplantısında belirlenecektir. Değerlendirme sonuçları çağrı sekretaryası tarafından uluslararası proje koordinatörlerine bildirilecektir. Uluslararası değerlendirme sonucu olumsuz olan projeler, ilgili çağrı kapsamında ulusal desteklerden faydalanamazlar.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, “TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında desteklenecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024