Cumartesi , 21 Mayıs 2022

EaSI Programı AB Düzeyinde Örgütlemiş STK Ağlarının Desteklenmesi Teklif Çağrısı

EaSI Programı AB Düzeyinde Örgütlemiş STK Ağlarının Desteklenmesi Teklif ÇağrısıEaSI Programı AB Düzeyinde Örgütlemiş STK Ağlarının Desteklenmesi Teklif Çağrısı. EaSI Programı kapsamında “Sosyal içerme ve yoksulluğun azaltılması veya mikrofinans ve sosyal işletmelerin finansmanı alanlarında AB düzeyinde aktif STK ağlarının desteklenmesi için 4 yıllık çerçeve ortaklık anlaşmaları” konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, Avrupa 2020 Stratejisinin ve EaSI Programının konuları kapsamındaki ilgili diğer AB inisiyatiflerinin uygulanmasının desteklenmesi için Avrupa Komnisyonu ile paydaşlar arasındaki işbilriğinin geliştirilmesidir.  Bu kapsamda, “sosyal içerme ve yoksulluğunun azaltılması” ile “mikrofinans ve sosyal işletmelerin finansmanı” alanlarında AB düzeyinde örgütlenmiş STK ağlarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

“Sosyal içerme ve yoksulluğunun azaltılması” ile ” mikrofinansa ve sosyal işletmelerin finansmanı” alanlarında katılımcı ülkelerde kurulu ve AB düzeyinde örgütlenmiş STK’lara yönelik data ve istatistik toplama ve politka önerisi geliştirme gibi analitik faaliyetler, eğitim faaliyetleri ve karşılıklı öğrenme, işbirliği geliştirme ve farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetleri içeren 4 yıllık çerçeve ortaklık anlaşmalarının imzalanması yoluyla STK’ların desteklenmesi öngörülmektedir.

EaSI Programı AB Düzeyinde Örgütlemiş Proje başvurularının 29 Eylül 2017 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

AB Programları Hibe Duyuruları için tıklayınız.

EaSI Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

İŞKUR 2022/2. Dönem Eski Hükümlü Desteği

Eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından; eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için …