Pazartesi , 4 Temmuz 2022

EaSI Programı 2020 yılı Teklif Çağrısı

EaSI Programı 2020 yılı Teklif Çağrısı

EaSI Programı 2020 yılı Teklif Çağrısı. İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı, nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi amacıyla uygulanan bir programdır. Söz konusu program kapsamında ülkemizin de faydalanabileceği ‘’Sosyal Girişimler için Finans Piyasalarının Gelişimini Arttırmaya Yönelik Eylemler” konulu bir teklif çağrısına çıkılmıştır.

Teklif çağrısının amacı, sosyal girişimler için finansal araçlar tasarlayarak sosyal finans piyasasının gelişimine katkıda bulunmak ve sosyal girişimcilerin yatırım hazırlıklarını geliştirmektir. Çağrının bir diğer hedefi ise katılımcıların, önceki dönemlerde edinilen iyi uygulamaları tecrübe ve uzmanlık paylaşımı vesilesiyle öğrenmesine imkân sağlamaktır.

EaSI Programı 2020 Tahmin Edilen Bütçe

Konsorsiyumların destekleneceği teklif çağrısının toplam bütçesi 2,5 milyon Avro‘dur. Her bir proje için en az 150 bin Avro hibe desteği sağlanması öngörülmektedir.

Proje başvurularının 31 Mart 2020 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir. Çağrı başvurusuna ilişkin sorularınızı ise 21 Mart 2020 tarihine kadar empl-vp-2019-015@ec.europa.eu e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Söz konusu EaSI Programı 2020 ye ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

AB Programları Hibe Duyuruları için tıklayınız.

EaSI Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme Açık Teklif Çağrısı

KAPSAM ve AMAÇ Yükseköğrenim Alanında Kapasite Geliştirme çağrısı, yükseköğrenim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında çok …