Çarşamba , 24 Temmuz 2024

DOKA Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı

DOKA Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı

DOKA Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı “Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı” kapsamında 30/12/2019 tarihi itibarıyla proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

DOKA Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programın Özel Amacı

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların; üreticilerin coğrafi işaret tescilinin sağladığı avantajlardan faydalanmak amacıyla birlik ve dayanışma içinde hareket etmelerini temin etmek üzere, katalizör rol üstlenmeleridir.

Öncelikler

 • Coğrafi işaret tescili ile kazanılan kolektif fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik etkin izleme ve denetim sistemlerinin kurulması,
 • Coğrafi işaretli ürünlerin ortak üretimi, satışı ve pazarlanması,
 • Coğrafi işaretli ürünlerin turizm değerine dönüştürülmesi,
 • Coğrafi işaret tescilli ürünlerin değer zinciri içinde bulunan girdilerin üretiminin artırılması
Bütçe ve Süre
Program Bütçesi 5.000.000.- TL.
Proje Başına Destek Miktarı Asgari Destek Tutarı:   20.000.- TL.
Azami Destek Tutarı: 400.000.- TL.
Destek Oranı Asgari Destek Oranı: %25
Azami Destek Oranı: %90
Proje Süreleri Asgari Proje Süresi: 9 Ay
Azami Proje Süresi: 12 Ay

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları),
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Birlikler ve Kooperatifler*
 • Kâr amacı güdenler için proje başvuru tarihinden sonraki 5 yıl içerisinde ortaklarına kâr dağıtmayacaklarına dair ilgili kurul kararları alınmış olmalıdır
Süreç Tarih
KAYS Üzerinden İlk Giriş 31 Aralık 2019
KAYS üzerinden Son Başvuru Tarihi 27 Mart 2020 ve Saat: 23.59
Taahhütname Son Teslim Tarihi 3 Nisan 2020 ve Saat: 17.00

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajans’a teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024