Pazartesi , 16 Mayıs 2022

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (TZKAMU) kapsamında, TR63 Bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesine ve turizm sektörünün ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlanma amacıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için destek programı ilan etmiştir.

Bu amaçla, 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı;

  • Turizm sektöründe fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal altyapının iyileştirilmesi
  • Turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılması
    öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000.- TL. olup, proje başına asgari 300.000.- TL., azami 2.000.000.- TL. destek sağlanacaktır.

Programa Kimler Başvurabilir?

  • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
  • Yerel Yönetimler,
  • Üniversiteler (Rektörlük),
  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
  • Sivil Toplum Kuruluşları,
  • Kooperatif ve Birlikler (Kâr Amacı Gütmeyen)

Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 4 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 2 başvurusu için destek alabilecektir.

Programlara için yapılacak başvurular elektronik ortamdan alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 9 Ekim 2019 

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

SERKA 2022 Yılı Teknik Destek Programı

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2022 yılı Teknik Destek (TD) Programı‘nın amacı; bölgedeki yerel aktörlerin …