Çarşamba , 24 Temmuz 2024

Cosme Teklif Çağrısı Kümelenme

Cosme Teklif Çağrısı Kümelenme

Cosme Teklif Çağrısı Kümelenme. Avrupa Birliği’nin, EU2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri ”Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin %90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.

Cosme Teklif Çağrısı Kümelenme programının bütçesi, ana eylemler olan;

 • KOBİ’lerin finasmana erişiminin arttırılması,
 • Pazarlara erişimin iyileştirilmesi,
 • Çerçeve koşullarının geliştirilmesi,
 • Girişimciliğin teşvik edilmesi

amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar Avro olarak belirlenmiştir.

Çağrının temel amacı sektörel ve coğrafi sınırlara bağlı kalmadan kümeler ve iş ağları arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. Bu çağrı ile Avrupa dışındaki ülkelere olan stratejik ilgi artacaktır.

Söz konusu çağrı kapsamında isteyen konsorsiyumlar kendilerine uluslararası bir strateji belirleyip uygulayabilecek ve yeni marketler için ortak hedefler belirleyebilecektir. Bu sayede Avrupa dışındaki ülkelerde bulunan KOBİ’leri de içine alan uluslararası bir işbirliği ağı sağlanacaktır. Ayrıca, Avrupa’da bulunan KOBİ’ler yeni küresel değer zincirlerine ulaşabilecek ve küresel anlamda lider bir konuma gelebileceklerdir.

Mevcut çağrı, Hazırlık ve Uygulama olmak üzere iki ana evreye ve bunların altında bulunan üç aşamaya ayrılmıştır:

1. Hazırlık Evresi 

   Aşama 1: Bu aşama çerçevesinde European Strategic Cluster Partnership – Going International (ESCP-4i)’ın farkı sektörleri ve diğer zincirleri kapsayacak bir şekilde kurulması desteklenecektir.

2. Uygulama Evresi 

   Aşama 2.a: Bu aşama çerçevesinde Aşama 2.b’de belirtilen sektörler hariç her sektörde ve değer zincirinde European Strategic Cluster Partnership – Going International (ESCP-4i) çerçevesinde ilk uygulamaların yapılması, bunların test edilmesi ve geliştirilmesi desteklenecektir.

   Aşama 2.b: Bu aşama çerçevesinde uzay sektöründe ve dijital uygulamalarla ilgili sektörlerde European Strategic Cluster Partnership – Going International (ESCP-4i) çerçevesinde ilk uygulamaların yapılması, bunların test edilmesi, geliştirilmesi ve özellikle AB’nin Yeryüzü Gözlem Programı (Copernicus) çerçevesinde yapılan gözlemler desteklenecektir.

 

Cosme Teklif Çağrısı Kümelenme Başvuru Kriterleri 

Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir:

 • Konsorsiyumlar en az 3 farklı tüzel kişilikten oluşmalıdır.
 • Konsorsiyumlar COSME Programı’na katılan en az 3 farklı ülkeden olmalı ve bu 3 ülkeden en az 2 tanesi AB üyesi olmalıdır.
 • Her konsorsiyum; Aşama 1, Aşama 2.a ve Aşama 2.b’den sadece bir tanesi için başvuruda bulunabilir.
 • Herhangi bir aşamaya başvuru yapan konsorsiyum kendi üyelerinin aynı aşamaya başka bir konsorsiyum altında başvuru yapmadığını doğrulamak zorundadır. Aksinin tespit edilmesi halinde, aynı aşamaya farklı konsorsiyumlar altında başvuran kuruluş konsorsiyumdan çıkartılacak ve konsorsiyum başka bir kuruluş bulması gerekecektir.
 • Proje süresi 18 – 24 ay arası olmalıdır ve şu hususlar dikkate alınmalıdır:
 1. Aşama 1 ve Aşama 2 için proje süresi 18 aydan az olamaz.
 2. Aşama 1 için projesi süresi 24 aydan fazla olamaz.
 3. Aşama 2 için proje süresinin 24 ayı geçecek şekilde planlanması sadece başvuru sahibinin çok iyi bir gerekçe ile açıklama yapması durumunda söz konusu olabilecektir.

 

Zaman Çizelgesi 

Aşamalar Tarih (Tahmini)
Son Başvuru Tarihi 30.10.2019 17:00 (Brüksel saati)
Değerlendirme Dönemi Kasım-Aralık 2019
Başvuru Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Ocak 2020
Hibe Anlaşmaların İmzalanması Nisan 2020
Faaliyetlerin Başlangıç Tarihi Nisan 2020

 

Tekliflerin Sunulması 

Tekliflerin elektronik olarak 30 Ekim 2019 saat 17:00‘a (Brüksel saati) kadar sunulabilir.

Elektronik başvuru yapmadan önce ”Başvuru Sahipleri için Rehber” doküman ve tüm detayları içeren ”Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.

Çağrı metni ve diğer ilgili dokümanlar için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024