Salı , 2 Haziran 2020

Arşiv

EIT Kentsel Ulaşım COVID-19 Çağrısı Yayımlandı

EIT Kentsel Ulaşım kapsamında COVID-19 pandemisinin kentsel ulaşımda sebep olduğu sorunlara hızlı ve uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesine yönelik EIT Kentsel Ulaşım 2020 Yılı COVID-19 Kriz Müdahale Çağrısı yayımlanmıştır. Sadeleştirilmiş başvuru, değerlendirme ve destek kurallarının uygulanacağı çağrıya 31 Mayıs 2020 (Orta Avrupa Saati: 16:00) tarihine kadar PLAZA sistemi üzerinden başvuruda bulunulabilecektir. Proje konsorsiyumlarının en az iki farklı ülkeden kuruluşu içermesi beklenmektedir. EIT Kentsel Ulaşım asil …

Daha fazla oku »

İslam Kalkınma Bankası COVID-19 ile Mücadele İnovasyon Proje Çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) üyesi bazı ülkelerin katılımıyla, bir uzmanlık kuruluşu olarak faaliyet yürüten İslam Kalkınma Bankası (İKB) bünyesinde, global kalkınma zorluklarına yenilikçi çözümler bulmaya odaklanan ve bilim adamlarına, yenilikçilere, girişimcilere, KOBİ’lere ve başlangıç sermayesi ve büyüme sermayesine ihtiyaç duyan kurumlara finansal kaynak sağlama amacıyla 2018 yılında başlatılan İKB Dönüşüm Fonu’nun (Transform Fund), bu yılki inovasyon (yenilik) çağrısının konusu COVID-19 …

Daha fazla oku »

Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu (IFCD) 2020 yılı Başvuru Çağrısı

Başvuru Çağrısı Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 18. Maddesi gereğince kurulmuş çoklu-bağışçı içeren bir fondur. Fonun amacı 2005 Sözleşmesine taraf olan gelişmekteki ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirmek ve uygulamalar, araştırmalar ve projelere destek olmaktır. Türkiye, 2 Şubat 2018 itibariyle UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi (2005) Sözleşmesine resmen Taraf olduğu …

Daha fazla oku »

TÜBİTAK 1001 – SOBAG COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler Özel Proje Çağrısı

    Çağrı Amaç ve Kapsamı Bilindiği üzere, Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) pek çok ülkeye yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Bu küresel salgın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı ciddi derecede etkilemekte, uzun vadede kalıcı olma ihtimali oldukça yüksek değişimlere neden olmaktadır. Salgının yayılımının kontrol edilmesine yönelik alınan önlemler ile beraber hâlihazırda uluslararası tedarik …

Daha fazla oku »

COVID-19 Konulu EUREKA Network Çağrısı Açıldı

EUREKA Programı kapsamında, COVID-19’a özgü ihtiyaçlara yönelik kısa ve orta vadeli yanıtlar bulmayı amaçlayan araştırma ve yenilik projeleri ortak çağrısı yayınladı. Kanada’nın da dahil olduğu EUREKA Network çağrısına, Türkiye ile birlikte Avusturya, Danimarka, Hollanda, İspanya, Fransa’dan fonlayıcı kuruluşlar destek sağlamaktadır. Çağrı kapsamında katılımcıların, aşağıdaki alanlar başta olmak üzere*, COVID-19’a yönelik araştırma ve yenilik projesi önerileri sunması beklenmektedir. Enfeksiyonun önlenmesi ve …

Daha fazla oku »

EaSI Programı ‘Sosyal Diyalog için Destek’ Teklif Çağrısı Yayınlandı

EaSI Programı kapsamında ‘Sosyal Diyalog için Destek (VP2020/01)’ başlıklı Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Bu çağrı, istihdam, sosyal ve ekonomi ile ilgili konularındaki zorluklara Sosyal Diyalog sistemenin adaptasyonunu güçlendirilmesine destek olmayı hedeflemektedir. Avrupa sosyal diyaloğu, Avrupa sosyal diyalogu, sanayinin her iki tarafını (işverenler veya işçiler) temsil eden kuruluşları içeren tartışmalar, istişareler, müzakereler ve ortak eylemleri ifade eder. Öncelikli Konular: Aşağıdaki temalara yönelik eylemler özellikle …

Daha fazla oku »

Android Akademi “COVID-19 için Fikrin mi Var?” Başvuruları Açıldı

Google Türkiye ve Girişimcilik Vakfı, BTK desteği ile Türk Hava Yolları, General Mobile ve İ.T.Ü. Arı Teknokent sponsorluğunda üniversitede yazılım okuyan veya teknoloji konusunda kendine güvenen girişimcilik ruhuna sahip öğrenciler için Android Akademi’yi ikinci kez hayata geçiriyor. San Francisco ödüllü Android Akademi programımızla çözüm aradığımız 4 ana konu olan; eğitim, tarım, siber güvenlik ve afet konularının yanı sıra konular arasına …

Daha fazla oku »

UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı 2020 Yılı Başvurusu

UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, politika diyaloğunu ve üye şehirlerin arasındaki ikili öğrenmeyi; bağlantılar kurarak, ilişkileri destekleyerek, kapasite geliştirmeye olanak sağlayarak ve öğrenen şehirler inşa etme sürecinin tanınması ve güçlendirilmesi için araçlar geliştirerek teşvik edip, dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarını desteklemekte ve geliştirmektedir. Dünya’nın çeşitli bölgelerinden 1000’in üzerinde şehir “Öğrenen Şehir” olmuş ve olma sürecindedir. Bu şehirler uluslararası politika …

Daha fazla oku »

Raoul Wallenberg İnsan Hakları Araştırmaları 2020 yılı Hibe Programı (RW-İHAHP)

  Türkiye’de insan haklarıyla ilgili  akademik araştırma ve yayın sayısının artmasına destek olmak, genç araştırmacıların güncel insan hakları konularında araştırma yapmalarını teşvik etmek için tasarlanmış olan Raoul Wallenberg İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı (RW-İHAHP) açılmıştır. Hibe programına başvuran araştırmaların Türkiye’deki insan hakları meselelerinden bir veya birkaçını konu alması beklenmektedir. Her bir araştırma için verilecek en yüksek hibe bedeli 22,000.- TL’dir. RW-İHAHP başvurusu için son başvuru …

Daha fazla oku »

Kalkınma Ajansları Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı Çağrı Karşılaştırması

Bilindiği üzere 31 Mart tarihi itibariyle tüm kalkınma ajansları Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı adı altında ortak bir çağrıya çıktılar. Hibe Destek olarak sizin için bu çağrıda kalkınma ajansları arasındaki ortak ve ayrılan yönleri detayları ile derledik. Programın Öncelikleri Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, Öncelik 1 için Örnek Proje Konuları: Yüksek risk grubunda olan …

Daha fazla oku »