Çarşamba , 24 Temmuz 2024

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi Hak Temelli STK’lar ve Yurttaş Girişimlerini Destekleyecek

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi Hak Temelli STK’lar ve Yurttaş Girişimlerini Destekleyecek

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi Hak Temelli STK’lar ve Yurttaş Girişimlerini Destekleyecek. 2014 Aralık ayından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi bugüne kadar 72 STK ve yurttaş girişimine doğrudan kuluçka hizmeti sunarak kurumsal gelişimine destek oldu.

Bu destekler çeşitli atölyelere katılımdan danışmanlığa, fiziki mekan olanağı sağlamaktan eğitimlere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşti. Bunlara ek olarak Sosyal Kuluçka Merkezi 2014’ten beri mentorlarla desteklediği tematik kuluçka programları da yürütmektedir.

Bu çerçevede Sosyal Kuluçka Merkezi, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu desteği ile İstanbul’da bulunan, zarar görebilir ve  hassas gruplar alanında çalışan (çocuk, kadın, engelli, mülteci, etnik azınlıklar, LGBTİ gibi sosyal desteğe ihtiyacı olan) STK’ların ve yurttaş girişimlerinin kurumsal yapılarını stratejik olarak geliştirmeye destek olmak amacıyla yeni bir “genel kapasite gelişimi” programına başlıyor.

Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin tüm faaliyetlerini içeren faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi Programının Amacı Nedir?

Program, zarar görebilir ve  hassas gruplar alanında çalışan kuruluşların ve yurttaş girişimlerinin önceliklerini belirlemelerini sağlayarak kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla hayata geçiriliyor. Kurumların kendilerine odaklanmaları sağlanarak hem kurum içinde sorun çözme yetilerinin geliştirilmesi, hem de örgütsel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Böylece farklı sosyal sorunlara yönelik farklı çözümler üreten birlikteliklerin sayısının artmasına katkı yapılacak; toplumda ve sivil toplum düzleminde çok seslilik ve sorun çözme becerisinin artması için demokratik bir kültürün gelişmesi teşvik edilmiş olacaktır.

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi Programı Hangi Tarihler Arasında?

Program, Ocak 2019 ve Mayıs 2019 arasında toplam 4 ay süre ile gerçekleştirilecektir.

BAŞVURANLARDA ARANAN ÖZELLİKLER NELERDİR?

 • Zarar görebilir ve  hassas gruplar alanında (çocuk, kadın, engelli, mülteci, etnik azınlıklar, LGBTİ gibi sosyal desteğe ihtiyacı olan gruplar) çalışıyor olmak,
 • Kâr amacı gütmeyen bir tüzel kişiliğe sahip olmak (dernek, vakıf, vb.) ya da tüzel kişiliğe sahip olmayan ve bir sosyal sorunu çözmeye yönelik faaliyet yürüten bir yurttaş girişimi olmak,
 • Tüzel kişiliği bulunsun ya da bulunmasın ilgili sivil girişim bünyesindeki ekibin en az 1 yıldır beraber çalışıyor olması,
 • Tüzel kişiliği olmayan sivil girişimlerin en az 5 kişilik bir ekibe sahip olması
 • Programın faaliyetlerine sürekli olarak katılacak iki kişinin bulunması,
 • Program döneminde ekibin (Ocak – Mayıs 2019) İstanbul’da bulunması (çalışılan konu/hedef kitle İstanbul dışında olabilir),
 • Tüm ekibin Ocak – Mayıs 2019 döneminde program bünyesinde odaklanılacak konulara  yönelik motivasyon, zaman ve kapasiteye sahip olması,
 • Hak temelli bir yaklaşımla sosyal sorunların çözümüne odaklanılması.
 • Kurumun ihtiyaçlarıyla Sosyal Kuluçka Merkezi’nin sağlayacağı katkıların örtüşüyor olması.

PROGRAM NASIL BİR YAKLAŞIMLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR?

Her kurumdan en az iki kişinin Sosyal Kuluçka Merkezi etkinliklerine katılarak (toplantı, atölye/eğitim saatleri çalışan dostu biçimde kurgulanmaktadır) kurum ile Kuluçka Merkezi arasındaki ilişkiyi yürütmeleri beklenir. Ayrıca bu katılımcılar, kendi kurumlarının gelişimleriyle ilgili ihtiyaçlarını ortaya çıkartmalarına yönelik desteklenecek, her kurumun kendi çıkardığı ihtiyaçlardan birine odaklanılarak ilgili bir mentor ile eşleşmeleri sağlanacaktır.

Süreç, Sosyal Kuluçka Merkezi çalışanları ve diğer uzmanların hayata geçireceği atölyelerle desteklenecektir. Atölyeler konuyla ilişkili strateji geliştirme, kurum için karar verme süreçleri, örgüt yönetimi, proje yönetimi, iletişim, kaynak geliştirme ve savunuculuk gibi konularda olacaktır.

Kurumlar kendi belirledikleri zaman aralığında mentorlarla üzerinde çalışmak istedikleri konu çerçevesinde toplantılar düzenleyerek süreci ilerletecektir.

Bu çalışmalara ek, gerekiyorsa, kuruma özel farklı eğitim, vb. olanaklarının tasarlanması ve uygulanması da sağlanabilir.

Yapılacak değerlendirme sonucu programa 10 STK/yurttaş girişimi kabul edilecektir.

SAĞLANACAK İMKANLAR NELERDİR?

 • Sosyal Kuluçka Merkezi çalışanlarından danışmanlık,
 • Kurumun ihtiyacına yönelik uzmanlığı bulunan bir mentor,
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsü’ndeki Sosyal Kuluçka Merkezi’nde ofis alanı,
 • Eğitimleri/toplantıları desteklemek amacıyla atölyeler,
 • Hukuki destek ağından yararlanma,
 • Alanda çalışan deneyimli örgütlere yapılacak çalışma ziyaretlerine katılma.

NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR?

İlgilenenlerin başvuru formunu doldurarak 17 Aralık 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar göndermeleri gerekmektedir. Sonuçlar 24 Aralık 2018 tarihinde  açıklanacaktır.

Başvuru süresinden sonra gönderilen başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru ve diğer sorularınız için sosyalkulucka@bilgi.edu.tr adresine mail atarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024